2015-10-09 15:57:00

Sinoda: Predstavljena izvješća 13 jezičnih skupina


Nakon Papinog govora u kojem je pozvao na molitvu za mir na Bliskom istoku, radovi su u sinodskoj dvorani nastavljeni predstavljanjem izvješća 13 manjih radnih skupina (tzv. circuli minores) o prvom dijelu radnog dokumenta Sinode (tzv. Instrumentum laboris), koji je posvećen „slušanju obiteljskih teškoća“. Manje govora o krizi, a više isticanja nade – poziv je izvještajâ, koji potiču da se naglasi ljepota obitelji, a ne samo njezine teškoće.

U radnom dokumentu – objasnili su izvjestitelji jezičnih skupina – nije u dovoljnoj mjeri istaknuta ljepota i živost obitelji, koja je utemeljena na nerazrješivoj ženidbi između muškarca i žene, kao ni njezina uloga škole ljudskosti i integracije koja osnažuje društveno tkivo. Čini se da Instrumentum laboris pruža sociološku analizu poteškoća obitelji, navodeći probleme „gotovo kao litanije“, zaboravljajući pritom pogled vjere. Treba naprotiv više očitovati pozitivni vidik Crkve koja obiteljima pruža vjeru i nadu, ne ublažujući ili negirajući pritom objektivne teškoće – istaknuto je u izvještajima.

Ako je obitelj u krizi, onda je to možda zato što nedostaje pravilni odgoj u vjeri. Sama je Crkva u određenom smislu odgovorna za današnju situaciju – smatraju neki od sudionika – jer nije bila u skladu sa stvarnošću, te je gajila „srednjovjekovno“, „previše normativno“, a ne „integralno poimanje obitelji.

S obzirom na strukturu i sadržaj radnoga dokumenta Sinode, rečeno je da je – unatoč raznim pozitivnim elementima – velik dio teksta „manjkav ili nedostatan“ osobito s obzirom na „teologiju, jasnoću, povjerenje u snagu milosti, uporabu Svetog pisma i sklonost viđenja svijeta gotovo isključivo zapadnjačkim očima“. Papa i vjernici – rekli su neki od sudionika – „zaslužuju bolji tekst“, čije ideje neće biti zamagljene nejasnoćama.

Istaknuta je želja da se više progovori o opasnosti rodne teorije, koja se umeće u školske programe i na jedinstven način šteti obitelji. Također je izražena potreba za specifičnim pastoralom u prihvaćanju selilaca i izbjeglica, kao i potreba da se istaknu ne samo prava, već i njihove obveze. Jezične skupine nadalje traže da se više prostora posveti promišljanju o važnosti starijih osoba u obiteljskom životu, osobito baka i djedova, kao i da se razmotre teškoće osobâ s invalidnošću, čije pozitivne vidike valja više istaknuti i vrjednovati.

Neki su circuli minores imali i konkretne prijedloge: umetnuti u konačni dokument izvještaje iz obiteljskog života ili života svetaca, dopuniti ga biblijskim navodima, posvetiti više prostora temi čistoće i afektivnog odgoja, više pažnje posvetiti utjecaju tehnologije na obiteljski život, osobito u pogledu interneta i pornografije, produbiti temu bioetike itd.

Općenito je izraženo zadovoljstvo načinom rada u skupinama te su predložene brojne dopune ili izmjene radnog dokumenta Sinode. Jedna je skupina predložila da se tekst preda uredniku poradi razjašnjavanja i dorađivanja, jer – kako su rekli – „sadašnji je materijal očito proizvod povjerenstva. Zbog toga mu nedostaje ljepota, jasnoća i snaga“.








All the contents on this site are copyrighted ©.