2015-10-09 13:42:00

Popiežiaus Pranciškaus homilija. Budrumas ir įžvalgumas


Blogai kalbėti apie gerus darbus; šmeižti iš pavydo; spęsti pinkles kitam žmogui ir džiaugtis kai jis įkliūva – tai velnio darbai, kuriuos Jėzus smerkia šios dienos Evangelijoje, pasakojančioje apie piktųjų dvasių išvarymą. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Buvo grupė žmonių, kurie nemėgo Jėzaus, savaip, Jėzaus nenaudai interpretavo jo žodžius ir darbus. Vieni tai darė iš pavydo, kiti dėl savo doktrinos kietumo, dar kiti dėl to, kad bijojo romėnų įsikišimo ir žudynių. Dėl įvairių priežasčių jie stengėsi, kad žmonės neklausytų Jėzaus. Bandė juos nuo jo atitolinti, taip pat ir šmeižtu, kaip šiuo atveju. „Jis išvarinėja demonus Belzebubo vardu. Jis pat yra velnio apsėstas. Jis yra burtininkas, raganius“. Jie vis bandė paspęsti Jėzui pinkles, žiūrėdami kaip jis išsikapstys.

Jėzus mus moko, kad krikščionis visada turi būti budrus ir įžvalgus. Turime įžvalgiai atskirti kas yra iš Dievo, ir ką mums siūlo gundytojas, kuris visada nori mus apgauti, nori, kad pasuktume neteisingu keliu. Krikščionis negali nurimti, jis visada turi įžvalgiai apmąstyti kiekvieną pasirinkimą. Reikia būti budriems, nes gundytojas niekada nesiliauja; jei ir sugebame jį pavaryti lauk, jei greitai vėl sugrįžta. Jo veikimas labai rafinuotas, jis kartais labai subtiliais būdais bando užmigdyti žmogaus sąžinę, padaryti ją nejautrią.

„Užmigdyti sąžinę. Padaryti ją nejautrią. Tai pats didžiausias blogis. Jei piktoji dvasia sugeba padaryti nejautrią žmogaus sąžinę, galima sakyti, kad ji laimėjo, kad ta sąžinė jau yra jos užvaldyta. Tai visiems gali atsitikti. Visi turime problemų, visi esame nusidėjėliai. Tačiau neraminkime savęs, kad „visi“ tai „nė vienas“, kad „visi“ tai „ne aš“. Taip mus veikia pasaulio dvasia, kuri yra piktosios dvasios pagimdyta.

Popiežius dar kartą pabrėžė du esminius dalykus: budrumą ir įžvalgumą.

Budrumas. Bažnyčia mus ragina visada pasitikrinti sąžinę: kas šiandien įvyko mano širdyje? Gal įsileidau į savo širdį piktąją dvasią, kur atėjo pas mane gražbyliaudama? Įžvalgumas. Ką reiškia tie žodžiai, kuriuos aš girdžiu? Kas taip moko? Reikia įžvalgiai ir budriai viską apsvarstyti, neleisti, kad apgavikas mane sužavėtų ir suviliotų. Prašykime Viešpatį įžvalgumo ir budrumo malonių, - sakė popiežius baigdamas penktadienio Mišių homiliją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.