2015-10-09 13:28:00

Neslavas celšana un skaudība nāk no ļaunā gara


Kristietim jāprot izšķirt, kas ir no Dieva un kas ir no ļaunā, un viņam jābūt nomodā pār savu sirdi – sacīja pāvests piektdienas rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš aicināja rūpēties par to, lai mūsu sirds nekļūtu nejūtīga. Tāpēc ir svarīgi katru dienu izmeklēt savu sirdsapziņu.

Lūkasa evaņģēlijā (sal. 11, 15-26) lasām, ka Jēzus no mēmā cilvēka izdzen ļauno garu, tātad, izdara labu darbu, bet daži klātesošie viņu netaisnīgi apsūdz. Kāda cita personu grupa nevēlēja Viņam labu un vienmēr centās Jēzus vārdus un rīcību skaidrot citādi, nostājoties pret Jēzu – teica Svētais tēvs. Daži to darīja skaudības dēļ, citi doktrinālās stingrības dēļ, bet citi – baidīdamies, ka varētu atnākt romieši un uztaisīt slaktiņus. Viņi visdažādāko iemeslu dēļ mēģināja graut Jēzus autoritāti un attālināt Viņu no tautas, arī ceļot neslavu, kā tas bija šajā gadījumā. ‘Viņš izdzen ļaunos garus ar Belcebula spēku. Viņš ir apsēsts. Viņš ir burvis’. Un viņi nemitīgi Viņu pārbaudīja, izlika Viņam lamatas, lai redzētu, vai Viņš tajās iekritīs.

Turpinot homīliju, pāvests aicināja ticīgos prast izšķirt dažādas situācijas un būt nomodā. Mums ir jāiemācās izšķirt, kas nāk no Dieva un kas nāk no ļaunā gara, kurš vienmēr cenšas mūs maldināt. Ļaunais gars mēģina mūs vest pa nepareizo ceļu. Kristietis nedrīkst mierīgi sēdēt un teikt, ka viss ir labi. Viņam jāprot izšķirt lietas, skatīties no kurienes kas nāk, kāda ir sakne. Francisks atgādināja, ka, ejot pa ticības ceļu, mūs vienmēr piemeklē kārdinājumi. Ļaunais gars nekad nepagurst. Izdzīts, viņš pacietīgi gaida, lai varētu atkal atgriezties. Ja mēs ļaujam viņam ienākt, tad nonākam vēl sliktākā situācijā nekā atradāmies iepriekš. Velns mūs pavedina uz relatīvismu. Viņš padara nejūtīgu mūsu sirdsapziņu.

Padarīt sirdsapziņu nejūtīgu – tas ir liels ļaunums. Kad ļaunajam tas izdodas, varam runāt par īstu viņa uzvaru. Ļaunais kļūst par sirdsapziņas valdnieku. ‘Tas taču notiek visur’, mēs varētu iebilst. ‘Jā, bet mums visiem, visiem ir problēmas, visi esam grēcinieki, visi…’ Un šajā ‘visi’ nav ‘neviena’. ‘Visi, bet tikai ne es’. Tā mēs dzīvojam šajā pasaulīgajā garā, kas ir ļaunā gara bērns – teica pāvests.

Noslēgumā Francisks vēlreiz norādīja uz divām lietām – modrību un izšķirtspēju: „Modrība. Baznīca mums vienmēr iesaka izmeklēt sirdsapziņu. Kas šodien notika manā sirdī? Vai bija pie manis ieradies šis viltīgais dēmons ar saviem draugiem? Izšķiršana. No kurienes nāk tie vai citi komentāri, vārdi, mācības? Kas to saka? Spēt izšķirt un būt nomodā, lai neielaistu sevī to, kurš māna, pavedina, savaldzina. Lūgsim Kungam šo žēlastību – izšķirtspējas žēlastību un modrības žēlastību”.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.