2015-10-09 16:57:00

Kardinolo Dolano pasisakymas Sinode: vyskupai ne vien ganytojai, bet ir mokiniai


Savo asmeniniame interneto dienraštyje kardinolas Timothy Dolan, Niujorko arkivyskupas, paskelbė pranešimą, kurį jis pasakė Vyskupų Sinodo diskusijų pradžioje.

Būdami ganytojai, mes, vyskupai, esame čia ir kaip mokiniai. Ypač mes esame mokiniai, kai su dėkingumu, nuolankumu ir atvirumu klausomės Dievo Žodžio, ypatingai Įsikūnijusio Žodžio, Jėzaus, rašo amerikiečių ganytojas ir tęsia: - taip, mes susirinkome į šį Sinodą kaip vyskupai, bet pirmiausia ir svarbiausia susirinkome kaip mokiniai. Todėl Sinodo atsispyrimo taškas turi būti tai, ką Dievas apreiškė mums apie santuoką ir šeimą: kad vyras ir moteris, suvienyti visą gyvenimą trunkančios, gyvybę teikiančios ir ištikimos meilės, besidžiaugiantys vaikais, Dievo dovana, yra pirminis šio gyvenimo santykis, toks šventas, kad atspindi vidinę Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios meilę Švenčiausioje Trejybėje.

Ginti, remti, padėti, atnaujinti ir atstatyti kilnią prigimtį, kurios Dievas troško santuokai ir šeimai „nuo pat pradžios“, kaip mums primena Jo Sūnus – toks yra Sinodo atsispyrimo taškas, kaip ir mūsų tikslas.

Šiandienos iššūkiai ir pavojai Dievo intencijai apie santuoką ir šeimą – kultūriniai, politiniai, sociologiniai, ekonominiai – ir mūsų sielovadinis atsakas į juos yra labai, labai svarbūs, bet turi išplaukti iš mūsų atsispyrimo taško. Pirmenybė visada turi tekti Dievo Žodžiui. Kai sielovadinis realizmas ir užuojauta mus įkvepia atidžiai tirti santuokos ir šeimos padėtį dabar, mūsų pareiga yra sekti Jėzumi primenant ir atstatant tai, ko Jo Tėvas norėjo „nuo pradžios“.

Savo dienoraštyje Niujorko arkivyskupas prie šių žodžių, pasakytų Sinode, priduria trumpą komentarą: suprantu, kad jūs girdėjote kitaip, tačiau Sinodas nėra apie vienalytes sąjungas ar Komuniją nebažnytinėje sąjungoje esantiems katalikams – nors gali būti kalbama ir apie tai – bet apie tai, ką Dievas mums apreiškė apie santuoką ir šeimą, Biblijoje, žmogaus prigimtyje, racionaliame samprotavime ir Bažnyčios mokyme. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.