2015-10-09 16:53:00

Kardinolas Coccopalmerio: negali būti prieštaravimo tarp doktrinos ir sielovados


Italų dienraščio „la Stampa“ žurnalistas kalbino kardinolą Francesco Coccopalmerio, Popiežiškosios teisinių tekstų tarybos pirmininką, apie pirmąsias Sinodo apie šeimą dienas, kuriose jis dalyvavo dėl savo einamų pareigų.

Man atrodo, kad (Sinodo) auloje ir mažuosiuose diskusijų ratuose yra nuomonių skirtingumas ir tai didelė vertybė. Iš kitos pusės, yra išraiškos laisvė, o tai taipogi didelė vertybė, kurios laikytis Sinodo tėvus pakvietė popiežius Pranciškus. Tuo pat metu yra regima vienybė, sakyčiau jaučiama ir laipsniškai auganti brolybės atmosfera. Manau, kad tai palankiausia aplinka Šventajai Dvasiai ir Jos poveikiui, - sakė kardinolas.

Skelbti ir padėti suvokti autentišką doktriną apie santuoką ir šeimą. Doktriną, kuri galėtų atnešti džiaugsmą, santuokos ir šeimos troškimą – toks yra Sinodo tikslas, pridūrė Coccopalmerio, priminęs ir Pranciškaus Mišiose pasakytus žodžius: niekas nepadaro žmogaus širdies laimingesnės, kaip kita į ją panaši širdis. Dievas nesukūrė žmogaus, kad šis gyventų liūdesyje ir vienatvėje, bet kad būtų laimingas, dalintųsi savo keliu su kitu, jį papildančiu asmeniu. Tokia Dievo svajonė savo išrinktajam kūriniui: matyti ją realizuotą meilės vienybėje, vyrą ir moterį, laimingą, vaisingą, pasidalinančia savo meile su vaikais, gimusiais ar įvaikintais, seneliais, giminėmis, draugais. Ši daugialypės meilės bendruomenė ir yra šeima.

Popiežiškosios teisinių tekstų tarybos pirmininkas prieštaravo doktrinos ir sielovados supriešinimui: tokio supriešinimo neturi būti. Tačiau asmenys yra konkrečiose situacijose ir turi konkrečius poreikius, kuriems reikia skirtingo atsako. Doktrina apšviečia sielų ganytojus sprendžiant tokias situacijas ir suteikiant adekvačius atsakymus. Sinodas turi būti ištikimas Šventosios Dvasios, kurios šaukiasi su tikėjimu kasdien, pasiūlymams, neuždaryti durų, perteikti paguodą ir džiaugsmą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.