2015-10-08 17:07:00

Sirų patriarchas: Vakarai abejingi tragedijai krikščionybės lopšyje


Sinode dalyvauja trys Antiochijos katalikų patriarchai, graikų melkitų Grigalius III Lahamas, maronitų Bechara Boutros Rai ir sirų Ignacas Juozapas III Junanas. Jie atvyko iš Artimųjų Rytų ne kaip Sinodo garbingi svečiai ar kaip išrinkti savo kraštuose, o kaip numatyta Sinodo statute, pagal pareigas, t.y. kaip savo vadovaujamų Bažnyčių Sinodų vadovai. Patriarchai Sinodo apie šeimą asamblėjoje, kaip kiti vyskupai ir stebėtojai iš Artimųjų Rytų, savo pareiškimuose išsakė popiežiui ir kitiems Sinodo tėvams gyvą rūpestį savo bendruomenių beviltiška padėtimi. Sirų patriarchas Ignacas Juozapas III ketvirtadienį su kitais Sinodo tėvais Šventojo Sosto spaudos salėje pasidalijo įspūdžiais ir atgarsiais iš Sinodo dalyvių susitikimų ir diskusijų darbo grupėse, circuli minores.

Galima tik džiaugtis, kad Afrikoje krikščionių bendruomenė auga. Deja pas mus, Artimuosiuose Rytuose, ji tik mažėja. Ir jūs labai gerai žinote kodėl, kreipdamasis į žurnalistus pasakė patriarchas Ignacas Juozapas III. Prisistatydamas spaudos atstovams patriarchas kvietė prisiminti ypač Sirijos ir Irako gyventojams krikščionims iškilusią egzistencinę tragediją.

Mums didelį rūpestį kelia mūsų krikščionių bendruomenės ateitis, ypač dabartinė katastrofa, iškilusi mūsų šeimoms, nes jos daro viską, kad tik nebūtų išskirtos dėl dabartinių įvykių Sirijoje ir Irake. Norime savo šeimoms padėti, paskleisti viltį, tačiau esame visai bejėgiai dabartinės tragedijos akivaizdoje. Ypač esame susirūpinę dėl to, kad niekaip neįtikiname jaunimo, jaunosios kartos, pasilikti savo gimtuosiuose kraštuose, kurie, kaip žinote, yra visos krikščionybės lopšys. Norime perduoti Vakarams persekiojamųjų prašymus, nes jaučiamės Europos ir Amerikos užmiršti ir išduoti, kalbėjo spaudos konferencijoje Sinodo tėvas, patriarchas Ignacas Juozapas III. Prieš konferenciją patriarchą pašnekino Vatikano radijo bendradarbis. Štai šio pokalbio santrauka.

Mūsų šeimos gyvena kraštuose, kur vyksta persekiojai, vidaus karai, Sirijoje, Irake ir kitur Artimuosiuose Rytuose. Mums iškilęs iššūkis yra iš esmės egzistencinis. Tai nėra tik pavojus pavienėms šeimoms, individams, sutuoktiniams, tėvams ir vaikams, kiek pavojus visai mūsų kultūrinei šeimai, visam sirų krikščionių paveldui, kuriam gresia išnykimo pavojus. Tūkstančiai šeimų buvo išvarytos iš savo gimtinių ir nežinome, kada jos sugrįš ir ar iš viso jos kada nors galės sugrįžti. Virš mūsų pakibęs iš tiesų didžiulis pavojus išnykti kaip sirų krikščionių bendruomenei. Tik vienas Dievas gali mums suteikti malonę išvengti šios nelaimės. Mums reikia stebuklo, pasakė Vatikano radijui sirų katalikų patriarchas.

Patriarchas kaip kitą nelaimę nelaminėje įvardijo migrantų šeimų išskyrimą. Per migracijas visuomet įvyksta šeimų išsiskyrimai. Tačiau niekas nelaukė dabartinės krizės. Kilusi pabėgėlių banga sirams buvo visai nelaukta. Mes nežinome, kada vėl galėsime suvienyti po visą pasaulį išblaškytas šeimas, sielojosi patriarchas.

Atsakydamas į klausimą dėl Rusijos karo aviacijos Sirijoje vykdomų antskrydžių reikalingumo, katalikų patriarchas Ignacas Juozapas III nedvejodamas pasakė, kad jų negalima atsisakyti ir kad Vakarai turėtų tai suprasti. Patriarchas šia proga priminė, kad Sirijoje tebėra laikomas įkaitu jau prieš daugiau kaip keturis mėnesius pagrobtas katalikų kunigas Jacques Murad ir su juo du šimtai krikščionių. Jie laikomi centrinėje Sirijoje, Qaryatayn vietovėje, Homso centre. Ir rodos nieko negalima padaryti, kad būtų išlaisvinti, tęsė pokalbyje Vatikano radijui Antiochijos sirų katalikų patriarchas. Anot jo, Vakarai nesugeba suprasti, jog Sirijoje turima reikalo su žmonėmis, kuriems dialogas visai svetimas, kaip svetimas susitaikymas ir tikro demokratinio proceso samprata. Patriarchas Ignacas Juozapas III pridūrė, jog tiesiog neįmanoma dialoguoti su žmonėmis, kurie tik nori tave nužudyti. Ką galime padaryti, kad būtų išgelbėtas kun. Jacques Murad ir su juo įkalinti du šimtai krikščionių? Jie verčiami atsiversti į islamą, mokėti musulmonišką mokestį. Tai nukrypimas, keliantis pasibaisėjimą, tačiau Vakarai visam tam abejingi.

Nieko nebus nesuderinus aviacijos antskrydžių su Sirijos kariuomenės pajėgomis sausumoje, nes kova vyksta su labai klastingomis, gerai finansuojamomis jėgomis, be to, veikia daug samdytų karių iš viso pasaulio, įsimaišiusių tarp civilių gyventojų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.