2015-10-08 14:31:00

Pranciškus: Dievas nepalieka teisiųjų


Ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus homilijoje komentavo labai žmogišką, taip pat ir mūsų neaplenkiantį klausimą, kurį pirmajame skaitinyje iškėlė pranašas Malachijas: Kodėl mus, nepaisant mūsų pastangų būti ištikimiems Dievui, ištinka nelaimės, kai tuo pat metu kitiems, kurie neslepia savo paniekos Dievui ir jo įsakymų nesilaiko, viskas puikiai sekasi?

Kiek kartų matome blogus žmones, žmones, kurie elgiasi blogai, bet gyvenime jiems sekasi: jie laimingi, turi viską ko nori, nieko jiems netrūksta. Kodėl, Viešpatie? Tai vienas iš daugelio „kodėl?“... Kodėl šiam įžūliam žmogui, kuris visiškai nepaiso Dievo ir kitų žmonių, kuris yra blogas ir neteisingas, viskas sekasi, turi viską ko tik užsigeidžia, o mes, kurie stengiamės daryti gera, turime tiek daug problemų?

Pasak Šventojo Tėvo, į šiuos klausimus atsako šios dienos Psalmė, skelbianti: „Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimą, kas neina nusidėjėlių keliu... bet Viešpaties įstatymu džiaugiasi“.

Dabar mes dar nematome vaisių, kuriuos subrandins šie kenčiantys žmonės, nešantys savo kryžių, - kalbėjo Pranciškus, - kaip Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį dar nesimatė Dievo Sūnaus nukryžiavimo, jo kančios vaisių. Viskas, ką Dievas daro, turi laimingą pabaigą. Ką gi apie bloguosius, apie tuos, kuriems, atrodo, viskas puikiai sekasi, sako psalmė? „Jie kaip vėjo blaškomi pelai!... nes Viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias į pražūtį veda“.

Popiežius homilijoje paminėjo Jėzaus palyginimą apie vargetą Lozorių ir nuolat puotaujantį turtuolį. Įdomu, kad neminimas to žmogaus vardas. Apie jį kalbama naudojant tik būdvardį: turtingas. Nėra nedorėlių vardų Dievo atminties knygoje. Jie neturi vardų, apie juos tik sakoma, kad jie nedorėliai, apgavikai, išnaudotojai. Nesakoma kas jie, sakoma tik kokie jie. O tie, kurie stengiasi eiti Viešpaties keliu, galiausiai bus kartu su Viešpačiu, kurio vardas Jėzus Kristus. Sunku suprasti šį vardą, sunku ir apsakyti visą jo kančią, jo kryžių dėl mūsų išganymo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.