2015-10-08 17:07:00

Diskusijos vyskupų sinode: smurtas šeimoje, moterys bažnytinėse pareigose


Vyskupų Sinode šeimų gyvenimo temos yra apžvelgiamos 360 laipsniais. Kaip apibendrino vienas iš Sinodo tėvų, šio susirinkimo tikslas yra dvejopas. Viena, skelbti „šeimos Evangeliją“ ir šeimos grožį Dievo plano viduje. Antra, aptarti šeimos sielovados tikrovę, o šioji ne visada maloni.

Apie tai savo pranešime trečiąją Sinodo dieną kalbėjo arkivyskupas kanadietis Paul-André Durocher, remdamasis Sinodo darbo dokumento „Instrumentum laboris“ 29 ir 30 punktais. Juose vardijami sutuoktinių ir jų vaikų sunkumai ir problemos, dėl kurių šeimos suyra ar joms jau suirus. Taip pat minimas moterų statusas ir gyvenimo sąlygos, aiškiai konstatuojant, jog moters „orumas dar turi būti ginamas ir remiamas“, nes daug kur jos diskriminuojamos, išnaudojamos, žeminamos. „Neturi būti pamiršti ir augantys prievartos epizodai, kuriuose moterys yra aukos, kartais, deja, ir šeimų viduje bei paplitęs ir sunkus moterų genitalinis žalojimas kai kuriose kultūrose“.

Trisdešimtojo punkto gale priduriama, jog prie lemiamo moterų vaidmens pripažinimo galėtų prisidėti didesnis jų atsakomybės vertinimas Bažnyčioje: jų dalyvavimas sprendimų procesuose, realus dalyvavimas kai kurių institucijų valdyme, įsitraukimas į kunigų formaciją.

Arkivyskupas Durocher citavo Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, jog trečdalis moterų pasaulyje yra tapusios santuokinio smurto aukomis ir priminė šv. Jono Pauliaus II primygtinį prašymą, kad „visi moters orumo pažeidimai būtų galutinai panaikinti“ (Familiaris Consortio). Deja, praėjus 30 metų nuo šių žodžių moterys patiria vyrų, tarp kurių ir sutuoktinių, diskriminaciją ir smurtą.

Atsižvelgiant į šią liūdną ir dramatišką tikrovę aš siūlau, kad Sinodas aiškiai patvirtintų, jog korektiška Šventojo Rašto interpretacija niekad neleidžia pateisinti vyro dominavimo moteriai. Konkrečiau, Sinodas turėtų nurodyti, kad šv. Pauliaus eilutės apie žmonos paklusnumą vyrui nepateisina dominavimo ir dar mažiau prievartos. Bet reikia eiti dar toliau, - sakė ganytojas iš Kanados. – Kad aiškiai pasauliui parodytumėme vienodą moterų ir vyrų orumą Bažnyčioje turėtume prisiminti popiežiaus Benedikto XVI apmąstymą 2006 metų kovo kalboje Romos kunigams, kai jis pasakė: „teisinga klausti ar tarnystėje negalime suteikti daugiau pareigų, atsakomybės pozicijų moterims“.

Arkivyskupas Durocher pateikė tris pasiūlymus: apsvarstyti galimybę susituokusiems vyrams ir moterims, gerai suformuotiems, leisti kalbėti per homiliją Mišiose ir parodyti ryšį tarp skelbiamo Žodžio bei jų gyvenimo, kaip sutuoktinių ir tėvų.   

Antra, rekomenduoti skirti moteris į pareigas Romos kurijoje ir vyskupijos kurijose, pripažįstant jų lygų sugebėjimą daryti sprendimus Bažnyčioje. Trečia, pradėti procesą, kuris galėtų moterims padaryti prieinamą nuolatinį diakonatą, pasak tradicijos, orientuotą ne į kunigystę, bet į tarnystę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.