2015-10-07 16:15:00

Prasidėjo Vyskupų Sinodo tėvų diskusijos darbo grupes


Trys Vyskupų Sinodo tėvai pasidalijo įspūdžiais apie Sinodo darbo grupėse antradienį pradėtą darbą. Trečiadienį, kalbėdamas Šventojo Sosto spaudos salėje surengtoje konferencijoje, Lille arkivyskupas Laurent Ulrich, kuris yra vienos iš trijų prancūzų kalbos darbo grupės relatorius, paryškino didelius kultūrinius ir tautinius skirtumus jo atstovaujamoje grupėje, kurioje yra Sinodo tėvų iš Afrikos, Artimųjų Rytų, Europos ir Kanados, tačiau atkreipė dėmesį į visų jų tikėjimo vienybę ir broliškumo dvasią. Labai įdomu tai, kad kalbiniu požiūriu yra vienodumas, o kilmės ir patirties atžvilgiu esame tokie skirtingi.  Dirbti kartu apie vieną bendrą, sudėtingą ir jautrią šeimos temą padeda mums konfrontuotis, matyti vieni kitų skirtingumus, siekti gilesnės analizės. Bažnyčioje mums svarbu vienybė, tačiau norime, kad išryškėtų kultūriniai skirtumai ir visi galėtų pasisakyti.

Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Pinero Garcia-Calderon, Ayacucho arkviyskupas, priklausantis Sinodo ispanų kalbos darbo grupei, prisiminęs savo tėvynėje tebeveikiančius grupuotės „Sentiero Luminoso“ kovotojus, kalbėjo apie visuomenės vienybę ardančias terorizmo, socialinio neteisingumo ir skurdo situacijas, kurios yra bendros daugeliui žemyno šeimų, tačiau drauge iškėlė Bažnyčią Pietų Amerikoje vienijančią tikėjimo, meilės ir vilties kalbą. Bažnyčia turi palydėti šeimą. Žinome, jog jai metami dideli iššūkiai, ypač per įstatymus, legalizuojančius abortą. Todėl būtina iškelti gyvybės ir vilties Evangeliją, kuri yra šeimos Evangeliją. Paliegusius reikia paguosti ir palydėti, priminė ganytojas. 

Filadelfijos arkivyskupas Charles Chaput, vienos anglų kalbos grupės relatorius, pasidalijo įspūdžiais iš neseniai praėjusio Pasaulinio šeimų susitikimo. Susitikimas ir popiežiaus Pranciškaus dalyvavimas jame buvo svarbus, padėjo gražinti viltį šeimoms ir patvirtinti Bažnyčios mokymą apie santuoką. Mes norime padrąsinti visus, kurie laikosi Bažnyčios mokymo apie šeimą, norime ypač padrąsinti visus, kad nesijaustų Bažnyčios apleisti, sakė arkivyskupas Chaput. Ganytojas  pripažino, jog jo grupėje buvo išreikšti būgštavimai, kad Sinodo Darbo dokumentas neatspinti Bažnyčios visuotinumo. Atkreiptas dėmesys, kad kai kurie iškeliami iššūkiai dažniausiai liečia šeimas Vakarų pasaulyje ir šiauriniame pusrutulyje, nepakankamai dėmesio skiriant šeimos situacijai pasaulio pietinio pusrutulio kraštuose. Mes dalyvaujame Sinode ne kad ką nors laimėtume, o kad priartėtume prie Tiesos, kurią Viešpats nustatė savo Bažnyčiai, pasakė arkivyskupas Chaput.

Vyskupų sinodo tėvai dar tik pradėjo diskusijas grupėse, „Circuli minores“, kurių iš viso yra trylika. Darbo grupės sudarytos kalbiniu pagrindu: trys prancūzų, keturios anglų, trys italų, dvi ispanų ir viena vokiečių. Darbo grupėse Sinodo tėvai apžvelgia Sinodo asamblėjos Darbo dokumentą, tiksliau, tą jo dalį apie kurią generalinėje kongregacijoje kalbėjo Sinodo tėvai ir stebėtojai tiek savo pranešimuose, tiek po jų sekusioje laisvoje diskusijoje. Sinodo Darbo dokumentas sudarytas iš trijų dalių, tad ligi šiol ir darbo grupėse aptariama pirmoji Darbo dokumento dalis apie šeimai metamus iššūkius.

Pirmajame darbo grupių susitikime antradienio popietę buvo išrinkti grupių Moderatoriai ir Relatoriai. Relatoriai pristatys asamblėjai grupės išvadas, kurios bus įtrauktos į rengiamą galutinį Sinodo dokumentą. Darbo grupių ataskaitos (relacijos) apie pirmąją Darbo dokumento dalį bus viešos, tačiau skelbiamos ne anksčiau penktadienio, spalio 9 dienos, kai Relatoriai ketvirtojoje generalinėje kongregacijoje pristatys savo grupių darbą ir ataskaitas įteiks Galutinės ataskaitos redagavimo komisijai, kuri pradės rengti galutinį Sinodo dokumentą. Į šią komisiją popiežius Pranciškus paskyrė Sinodo Tėvus iš visų žemynų. Komisijos darbams vadovauja Asamblėjos Generalinis relatorius kardinolas Peter Erdo.

Sinodo Darbo dokumento ir asamblėjos generalinių kongregacijų antroji dalis yra apie šeimos pašaukimą Bažnyčioje, trečioji - apie šeimos misiją šiandien. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.