2015-10-07 14:34:00

Baznīcai jāpiepilda pasaule ar ģimenes garu


Dieva mīlestības liecībai, ko sniedz kristīgā ģimene, ir būtiska nozīme – atgādināja pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā. Tāpēc ģimene ir pelnījusi no Baznīcas puses visu iespējamo uzmanību. Pirms dažām dienām Vatikānā sākās Bīskapu sinode par tematu: „Ģimenes aicinājums un misija Baznīcā un mūsdienu pasaulē”. Kā jau ziņots, tā ilgs līdz 25. oktobrim. Francisks norādīja, ka šajā laikā katehēzes mācībās pievērsīsies nešķiramajai saiknei starp Baznīcu un ģimeni, vienmēr paturot prātā visas cilvēces labumu. Sinode ir aicināta pievērsties šīm Baznīcas rūpēm par ģimeni. Tā ir šo rūpju izpausme. Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par šo svarīgo notikumu un veltīt tam savu uzmanību.

Vērīgi uzlūkojot mūsdienu vīriešu un sieviešu ikdienas dzīvi, redzam, ka ir nekavējoties vajadzīgs īsts „ģimenes gars” – sacīja pāvests. Sabiedrisko, ekonomisko, tiesisko, profesionālo un pilsonisko attiecību stils ir ļoti racionāls, formāls, organizēts un, tajā pašā laikā, šīs attiecības ir pārāk sausas un anonīmas. Reizēm tās kļūst nepanesamas. Tādā veidā aizvien vairāk cilvēku tiek nolemti vientulībai un atmesti.

Francisks atgādināja, ka ģimene atver visai sabiedrībai daudz cilvēciskāku perspektīvu. Tā atver bērniem acis uz dzīvi, atklājot uz brīvu mīlestības derību balstītas cilvēciskās attiecības. Ģimenē cilvēks atklāj, ka viņam ir vajadzīgas tādas saites, kas ir balstītas uz uzticību, atklātību, paļāvību, sadarbību un cieņu. Ģimene viņu iedrošina veidot mājīgāku pasauli un ticēt uzticības pilnām attiecībām pat tad, ja piemeklē smagi apstākļi. Ģimenē cilvēks iemācās turēt doto vārdu un respektēt citus cilvēkus. Bez tam, neaizvietojama ir ģimenes loma mazāko un ievainoto cilvēku dzīvē. Neskatoties uz to visu, ģimenei netiek dotas pietiekošas iespējas piedalīties mūsdienu politiskās un ekonomiskās dzīves organizēšanā – atzina pāvests.

Savukārt Baznīcai šis „ģimenes gars” ir būtisks elements. Baznīca ir Dieva saime, un tai tādai ir jābūt – uzsvēra Francisks. Kad Jēzus paaicināja Pēteri, Viņš apsolīja to padarīt par „cilvēku zvejnieku”. Tam ir vajadzīgi jauni tīkli. „Varam teikt, ka ģimene šodien ir viens no svarīgākajiem tīkliem Pētera un Baznīcas misijā”, sacīja pāvests. Tas nav nebrīves tīkls. Tieši pretēji, pateicoties šim tīklam, cilvēki tiek atbrīvoti no netīrajiem pamestības un vienaldzības ūdeņiem. Šodien daudzi cilvēki slīkst vientulības un vienaldzības jūrā. Taču ģimenes labi zina, kas ir dēlu un meitu cieņa. Pateicoties ģimenēm, cilvēkam nav jājūtas vergam, svešiniekam vai tikai identitātes kartes numuram.

Jēzus sāk savu darbību cilvēku vidū no ģimenes, atklājot, ka Dievs viņus nav aizmirsis. Francisks vēlēja, lai sinodes tēvi ar savu Svētā Gara dzīvināto entuziasmu iededz Baznīcā lielāku dedzību, lai tā atstātu vecos tīklus un dotos zvejā, paklausot Kunga vārdam. Neatlaidīgi par to lūgsimies! – mudināja pāvests. Vispārējā audiencē piedalījās arī bēgļi no Irākas. Svētais tēvs arī viņus aicināja lūgties par Bīskapu sinodes norisi.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.