2015-10-06 16:25:00

Sinodo tėvai tęsia diskusijas apie dabartinio meto iššūkius šeimai


Po Vyskupų Sinodo posėdžių atidarymo pirmadienio rytą ir pirmoje kongregacijoje perskaitytos kardinolo generalinio relatoriaus įvadinės kalbos, pristatančios Sinodo tematiką, prasidėjo Sinodo tėvų pasisakymai, kurie buvo tęsiami pirmadienio popietinėje ir antradienio rytinėje Sinodo generalinėse kongregacijose.

Antradienį po pietų Vatikano spaudos salėje vykusioje spaudos konferencijoje, apibendrinant lig šiol vykusius pasisakymus, buvo pranešta, kad šioje pirmoje Sinodo dalyje jau pasisakė 72 Sinodo tėvai, maždaug proporcingai atstovaujantys visiems žemynams.

Antradienio ryto generalinėje kongregacijoje, atsižvelgiant į tai, kad nemažai Sinodo tėvų pirmą kartą dalyvauja tokioje asamblėjoje, Sinodo generalinis sekretorius dar kartą paaiškino kai kuriuos procedūrinius Sinodo eigos aspektus.

Antradienio rytinėje sesijoje pasisakė ir popiežius Pranciškus. Jis visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad dabartinė Sinodo asamblėja yra pernykštės neeilinės asamblėjos tąsa. Popiežius taip pat pabrėžė, kad pernai vykusi Sinodo asamblėja nepakeitė Bažnyčios mokymo apie šeimą, kad Bažnyčios mokymas apie šeimą yra toks koks buvęs ir neketinama jo keisti. Popiežius taip pat prašė šio Sinodo darbo horizonto nesusiaurinti vien iki Komunijos išsiskyrusiems klausimo. Sinodo Instrumentum laboris pateikia kur kas platesnę perspektyvą ir joje turi vykti ir Sinodo asamblėjos darbas.

Sinodo generalinėse kongregacijose kalbėjusių 72 tėvų pasisakymuose dažnai kartojosi Bažnyčios naudojamos kalbos problema. Tai ypač svarbu kai kalbama apie sunkias situacijas. Reikia vengti tokio žodyno, kuris sudarytų tik negatyvų, smerkimo įspūdį. Daug dėmesio buvo skiriama parengimui santuokai ir šeimų sielovadiniam palydėjimui. Palydėjimas neturėtų ribotis vien mokymo perdavimu, bet turėtų apimti ir įvarius praktinius šeimos gyvenimo aspektus, o taip pat ugdyti pasitikėjimą Dievo malone. Svarbus taip pat ir pozityvus liudijimas, kurį šeimos gali duoti savo aplinkai, visuomenei. Dažnai kartojosi šeimų gyvenančių konfliktų zonose bei migracijos temos. Jas visų pirma kėlė Sinodo tėvai atvykę iš Artimųjų Rytų, tačiau ši tematika gana dažna ir Europos vyskupų pasisakymuose. Pirmų dviejų dienų pasisakymuose taip pat paliestos smurto šeimoje ir visuomenėje, moters teisių, nepilnamečių darbo, ekonominių sunkumų ir skurdo temos.

Antradienį po pietų Sinodas pradėjo darbą kalbinėse grupėse. Jose bus dirbama ir trečiadienį bei ketvirtadienį. Iki penktadienio Sinodo Tėvai turi parengti išvadas pirmajai Sinodo darbo dokumento daliai, liečiančiai dabartinei šeimai metaus iššūkius. Darbo grupių pasiūlymai penktadienį bus sudėti į vieną dokumentą. Po to Sinodo asamblėja vėl posėdžiaus generalinėse kongregacijose, kuriose bus klausoma Sinodo tėvų pasisakymų apie antroje Sinodo darbotvarkės dalyje numatytą temų grupę, liečiančią šeimos pašaukimą Bažnyčioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.