2015-10-06 12:34:00

Pranciškus: Įsileiskime į širdis gailestingumą


Sergėkime savo širdį, kad ji nebūtų kieta, neįsileidžianti Dievo gailestingumo, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą, prieš Sinodo posėdžių pradžią, aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje ir homilijoje komentuodamas šios dienos liturgijoje minimą pranašo Jonos atvejį, kai iš pradžių jis bandė priešintis Dievo valiai, bet vėliau išmoko paklusti.

Kai Jona pakluso, kai įsileido į savo širdį Dievo gailestingumą, jis sugebėjo nuveikti nepaprastą darbą – sužadinti visų Ninevės miesto gyventojų gailestį ir paskatinti jų atsivertimą. Įvyko tikras stebuklas, Jona sugebėjo įveikti savo užsispyrimą ir pakluso Dievo valiai, darė tai ką Viešpats jam įsakė. Ir štai visas Ninevės miestas atsivertė Jonos atsivertimo dėka.

Popiežius atkreipė dėmesį į pasakojimo apie Jonos misiją Ninevėje tąsą. Po pradinio priešinimosi Dievo valiai ir po Jonos atsivertimo bei viso miesto atsivertimo, yra dar ir trečiasis momentas – Jona nesidžiaugia miesto gyventojų atsivertimu, bet supyksta, pamatęs, kad Dievas taip greit jų visų pasigailėjo. „Aš tiek dirbau, o tu, nekreipdamas dėmesio į mano dėtas pastangas, iš karto jų visų pasigaili... Tuomet ko gi vertas mano pamokslavimas, mano mintys, visas sąrašas įsakymų, kurių žmonės turi laikytis...“

Tą pačią dramą matome ir Jėzaus pokalbiuose su Rašto aiškintojais, - sakė Pranciškus. Jie nesupranta, kodėl Jėzus neleidžia užmušti akmenimis svetimavimu nusidėjusios moters; jie nesupranta kodėl Jėzus lankosi viešųjų nusidėjėlių namuose ir su jais vakarieniauja. Jie nesuprato kas yra gailestingumas. O juk kur yra Viešpats, ten yra ir gailestingumas.

Priartėjus Gailestingumo metams, melskime Viešpatį, kad jis mums padėtų suprasti jo širdį, kad padėtų suprasti ką reiškia gailestingumas, ką reiškia jo žodžiai „aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.