2015-10-04 16:28:00

Anioł Pański: módlcie się za Synod, abyśmy byli posłuszni Duchowi Świętemu


O rozpoczętym dziś synodzie mówił Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Poinformował, że przez trzy tygodnie ojcowie synodalni będą się zastanawiać nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i społeczeństwie. Zapewnił, że uczestnicy synodu będą obradować z wzrokiem utkwionym w Jezusa. Wiernych natomiast poprosił, by wspierali synod modlitwą. Niech Duch Święty uczyni ojców synodalnych w pełni uległymi na Jego natchnienia – mówił Franciszek.

Nawiązując z kolei do dzisiejszych czytań mszalnych Papież skupił się na komplementarności kobiety i mężczyzny. Jest o niej mowa w biblijnym opisie stworzenia kobiety. Pismo Święte zwraca też uwagę na radykalizm małżeńskiego zjednoczenia, kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem.

„W tej jedności – mówił Franciszek – małżonkowie przekazują życie nowym istotom ludzkim: stają się rodzicami. Uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ale zwróćmy uwagę! Bóg jest miłością, a my bierzemy udział w Jego dziele, kiedy miłujemy z Nim i tak jak On. W tym celu,  jak mówi św. Paweł, miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5 5). Jest to także miłość, którą zostają obdarzeni małżonkowie w sakramencie małżeństwa. Jest to miłość, która karmi ich relację, poprzez radości i smutki, chwile spokojne i trudne. Jest to miłość,  która pobudza chęć rodzenia dzieci, oczekiwania na nie, przyjęcia ich, wykarmienia i wychowania”.

Franciszek zauważył, że podobną miłość okazuje dzieciom również Jezus, kiedy mówi: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże" (Mk 10,14).

„Dzisiaj prośmy Pana, aby wszyscy rodzice i wychowawcy na świecie,  a także całe społeczeństwo, stali się narzędziami tej gościnności i miłości, jaką Jezus okazuje najmniejszym. On spogląda w ich serca z czułością i troskliwością ojca, a zarazem i matki. Myślę o dzieciach głodnych, opuszczonych, wykorzystywanych, zmuszanych do udziału w wojnie, odrzuconych. Zasmuca minie widok dzieci nieszczęśliwych, z ich zagubionym spojrzeniem, uciekających przed biedą i konfliktami, pukających do naszych drzwi i naszych serc, błagających o pomoc” – powiedział Ojciec Święty.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Franciszek wspomniał o wczorajszej beatyfikacji 18 męczenników, ofiar hiszpańskiej wojny domowej. „Wielbimy Pana za tych Jego odważnych świadków, a za ich wstawiennictwem prosimy, aby uwolnił świat od plagi wojny” – mówił Papież. Ojciec Święty zapewnił też o swej modlitwie za ofiary lawiny ziemnej w Gwatemali oraz ulewnych deszczy na południu Francji.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.