2015-10-03 16:21:00

Popiežius žandarmerijai: Su nuolankumu prieš pagundas


Penktadienį liturgijoje buvo mini Angelai sargai. Tai tradicinė policijos ir kitų viešosios tarkos palaikymo pajėgų šventė. Šią šventę kasmet minimi ir Vatikano žandarmerijos korpusas, savo dangiškuoju globėju pasirinkęs šventąjį arkangelą Mykolą, kurio liturginis minėjimas buvo švenčiamas prieš kelias dienas. Šia proga, šeštadienio rytą, Vatikano gubernatūros rūmų koplyčioje popiežius Pranciškus aukojo Mišias, kuriose dalyvavo jo valstybės žandarmerijos korpuso nariai.

Homilijoje popiežius priminė Apreiškimo Jonui knygos epizodą, prasidedantį stipriais, bauginančiais žodžiais: „Ir užvirė danguje kova“. Arkangelo Mykolo vadovaujami Dievo angelai stos į kovą su velniu ir jie šią kovą galutinai laimės. Bus nugalėtas suvedžiotojas ir melagis, kuris ir Jėzų gundė dykumoje. „Atsiduosiu tau visą pasaulio garbę ir turtus. Tu tik man nusilenk ir mane pagarbink“. Jėzus jį nugalėjo tiesa ir nuolankumu. Ir mes turime kasdien sekti Jėzaus pavyzdžiu, su gundymai kovoti nuolankumu.

Jūsų darbas nelengvas, - kalbėjo žandarams popiežius, - jums atliekant kasdienines pareigas tenka šalinti kontrastus, viską sustatyti į savo vietas, užkirsti kelią pažeidimams ar nusikaltimams. Melskite Viešpatį, kad šventajam arkangelui Mykolui užtariant, jus saugotų nuo pagundų, ypač nuo sugedimo, nuo korupcijos pagundos, nuo prisirišimo prie pinigų, turtų, nuo tuščiagarbiškumo ir išdidumo. Kuo daugiau bus nuolankumo jūsų tarnyboje, kuo ištikimiausi sektis Jėzaus nuolankumu, tuo bus jis vaisingesnė ir naudingesnė, - sakė popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.