2015-10-02 12:32:00

Za pápežského ceremoniára bol menovaný slovenský kňaz Ján Dubina


Vatikán 2. októbra – Slovenský kňaz Ján Dubina bol dnes menovaný za pápežského ceremoniára. Tridsaťpäťročný kňaz Banskobystrickej diecézy pochádza z obce Pažiť v okrese Partizánske.

D. p. Ján Dubina sa narodil 8. januára 1980. Po teologických štúdiách v Kňazskom seminári v Badíne bol 19. júna 2004 vysvätený za kňaza a začal pôsobiť ako kaplán vo farnosti Banská Bystrica – mesto. Vtedajší banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž ho poslal na štúdiá liturgie do Ríma, kde v roku 2012 získal doktorát z posvätnej liturgie na Pápežskom aténeu sv. Anzelma.

Od júla 2011 d. p. Ján Dubina pracuje v Úrade liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne. Je členom tímu, ktorý organizuje pápežské liturgické slávenia pod vedením majstra pápežských liturgických slávení Mons. Guida Mariniho. V tomto roku asistoval pri krížovej ceste v Koloseu a ďalších podujatiach. Sprevádza Svätého Otca aj pri jeho apoštolských cestách, či už na území Talianska alebo v zahraničí. Naposledy to bolo na Kube, kde asistoval pri liturgických sláveniach v Havane, Holguíne a Santiagu de Cuba. V minulosti podobne asistoval pápežovi Františkovi v Sarajeve a v Tirane.  

Úlohou pápežských ceremoniárov je asistovať Svätému Otcovi a aj kardinálom počas posvätných slávení pri významných príležitostiach. Každý kardinál má prideleného jedného ceremoniára, ktorý mu asistuje počas slávení v meste Rím. Pápežskí ceremoniári majú tiež za úlohu, pod vedením majstra pápežských liturgických slávení, pripravovať a viesť v Ríme všetky slávenia, ktoré sa konajú v mene pápeža. Počas Sede vacante pápežskí ceremoniári asistujú na generálnych kongregáciach kardinálov a vstupujú do konkláve, aby plnili im zverené úlohy. (Zdroj: VR, TK KBS) -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.