2015-10-02 14:58:00

Pranciškus: Angelai sargai visada su mumis


Spalio 2 dieną Bažnyčia liturgijoje minėjo angelus sargus. „Siunčiu angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti tave į vietą, kurią paruošiau“, girdėjome šios dienos Mišių pirmajame skaitinyje iš Išėjimo knygos.

Kiekvienas turime savo angelą sargą, - sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Jis visada su mumis. Tokia yra tiesa. Jis yra mums duotas Dievo pasiuntinys. Viešpats mums pataria: „Nemaištauk prieš jį“. Kai mes darome ką nors bloga, kai nusidedame, manome, kad esme vieni. Netiesa! Jis yra šalia. Gerbkime jo buvimą. Klausykime jo balso, paklausykime jo patarimo. Kai girdi jo balsą, sakantį: „elkis taip, taip geriau“ arba „to nevalia daryti“.  Paklausyk! Nemaištauk prieš jį.

Jis kaip ištikimas bičiulis mus lydi šiame gyvenime, gina nuo blogio. Jis kaip artimas bičiulis bus su mumis ir amžinybėje. Jis nori, kad paklausytume jo patarimo, kad gerbtume jį. Jis nieko kito neprašo: tik paklausyti ką jis sako ir gerbti jo buvimą. Toks pagarbus įsiklausymas ir pagarba šiam mūsų bendrakeleiviui vadinasi klusnumas. Krikščionis turi būti klusnus Šventajai Dvasiai. Klusnumas Šventajai Dvasiai prasideda tuomet kai paklausome šio mūsų bendrakeleivio patarimų.

Prašykime Viešpatį klusnumo malonės, - kalbėjo Pranciškus. Prašykime malonės girdėti šio mūsų bendrakeleivio, Dievo pasiuntinio balsą. Jis keliauja su mumis ir mums padeda. Jis visą laiką mus lydi kelionėje. Šiose Mišiose šlovindami Viešpatį, dėkodami už jo gerumą, dėkokime ir už mums duotą šį bičiulį, kuris niekada mūsų neapleidžia, niekada nepalieka vienų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.