2015-10-02 12:59:00

Kardinal Baldisseri predstavil redno generalno zasedanje škofovske sinode


VATIKAN (petek, 2. oktober 2015, RV) – Do 14. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode nas ločita dva dneva. Generalni tajnik škofovske sinode, kardinal Lorenzo Baldisseri, je danes na tiskovni konferenci podal še zadnje informacije o zasedanju in predstavil metodologijo dela. Zasedanje, ki bo potekalo od 4. do 25. oktobra na temo Poklicanost in poslanstvo družine v Cerkvi in sodobnem svetu, je sklepni trenutek sinodalne poti, ki se je začela pred dvema letoma, ko so vse delne Cerkve prejele prvi vprašalnik, s pomočjo katerega se je lahko opredelilo profil družine v današnjem svetu, kot je pojasnil kardinal Baldisseri. Sledila je priprava sklepnega poročila Relatio Synodi izrednega generalnega zasedanja, na podlagi tega pa je nastalo sedanje delovne gradivo Instrumentum Laboris, ki bo tudi izhodišče za delo sinodalnih očetov.

Kdo vse se udeležuje sinodalnega zasedanja?
Zasedanja se bodo udeležili: voditelji vzhodnih katoliških Cerkva sui iuris; škofje, ki so jih izvolili sinode škofov in sveti hierarhov katoliških vzhodnih Cerkva; škofje, ki so jih izvolile škofovske konference; deset redovnikov, izvoljenih s strani Zveze vrhovnih redovnih predstojnikov; in voditelji dikasterijev rimske kurije.

Na zasedanju bo navzočih 270 sinodalnih očetov, razdeljenih v tri kategorije: 42 ex officio (po službeni dolžnosti), 183 ex electione (izvoljeni), 45 ex nominatione pontificia (papeškega imenovanja). Sinodalni očetje prihajajo s petih celin: 54 iz Afrike, 65 iz Amerike, 36 iz Azije, 107 iz Evrope in 9 iz Oceanije.

Med 270 sinodalnimi očeti je 74 kardinalov (med temi je eden kardinal patriarh, dva pa sta višja nadškofa), 6 je patriarhov, 1 višji nadškof, 72 nadškofov (med njimi trije naslovni), 102 škofa (med njimi je 6 pomožnih škofov, 3 apostolski vikarji in 1 upokojen), 2 duhovnika župnika in 13 redovnikov.

Na zasedanju bo tudi 24 izvedencev ali sodelavcev posebnega tajništva, 51 poslušalcev in poslušalk in 14 bratskih delegatov. Ker je zasedanje posvečeno družini, bo posebno mesto dano poročenim parom in staršem – skupaj jih bo 18, od teh 17 poslušalcev in ena izvedenka. Bratski delegati so predstavniki drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti, ki s katoliško Cerkvijo delijo skrb za evangelizacijo in pastoralno skrb za družine v sedanjem svetu.

Sinodalna metodologija
Kardinal Baldisseri je spregovoril o nekaterih novostih, ki se nanašajo na metodologijo sinodalnega dela. Na podlagi izkušenj tretjega izrednega generalnega zasedanja oktobra lani, je papež Frančišek maja letos odobril novo metodologijo za redno generalno zasedanje. Predvidena sta večja dinamičnost in sodelovanje v razpravah, in sicer preko porazdelitve govorov v avli in ovrednotenja dela po skupinah (Circuli Minores). Tudi v slednjih se predvideva aktivnejše sodelovanje v razpravah ter neposredno in takojšnje soočenje med sinodalnimi očeti iste jezikovne skupine, v katera se lahko vključijo tudi poslušalci in bratski delegati.

Na prvi seji bo predsednik delegat najprej pozdravil svetega očeta, ki bo naznanil začetek dela. Sledila bosta govora generalnega tajnika sinode in generalnega relatorja. Generalni relator bo tudi predstavil temo prvega dela zasedanja, v skladu z Instrumentum Laboris. Po pričevanju zakonskega para, bodo sinodalni očetje začeli s svojimi govori. Sledilo bo delo po manjših skupinah, zaključki pa bodo predstavljeni v dvorani. Sklepna poročila skupin bodo tudi javno objavljena. Enak način dela bo namenjen še drugemu in tretjemu tematskemu sklopu, kot ju določa Instrumentum Laboris. Zaključno poročilo bo pripravila posebna komisija, ki jo je imenoval papež Frančišek. Sestala se bo ob koncu vsakega posameznega dela zasedanja, torej trikrat. Končni dokument Relatio Finalis bo komisija predstavila v soboto, 24. oktobra. Izročen bo svetemu očetu, ki je tudi pristojen za morebitne odločitve.

Kardinal Baldisseri je pojasnil, da je zaradi visokega števila oseb, ki imajo pravico do besede v sinodalni dvorani (sinodalnih očetov, bratskih delegatov in poslušalcev je skupaj 318), bo vsaka imela na razpolago tri minute, obširneje pa bo lahko spregovorila med delom po skupinah.

O obveščanju in informiranju v času sinode je kardinal Baldisseri spomnil na papeževe besede, da mora biti sinoda varovan prostor, da bo tako lahko deloval Sveti Duh in da se bodo sinodalni očetje lahko svobodno izrazili. Med zasedanjem bodo organizirane tiskovne konference, na katerih bodo sodelovali sinodalni očetje. Kardinal je zatrdil, da so sinodalni očetje svobodni pri komuniciranju z mediji, v skladu z lastno presojo in odgovornostjo. Dodal je še, da različne faze priprave osnovnega dokumenta sinode ne bodo javne.
All the contents on this site are copyrighted ©.