2015-10-01 14:08:00

Pranciškus: Mūsų širdyse teneužgęsta Dievo ilgesys


Po kelių savaičių pertraukos, ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos koplyčioje, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją. Spalio 1-ąją Bažnyčia mini Teresėlę iš Lizje, visame katalikų pasaulyje labai mylimą šventąją. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Pranašo Nehemijo knygos pasakoja apie Izraelio tautos sugrįžimą iš Babilonijos tremties. Prie Jeruzalės vartų Rašto žinovas Ezras perskaito Mozės Įstatymo knygą. Žmonės verkia iš džiaugsmo.

Žmonės verkė iš džiaugsmo, nes sugrįžo į savo gimtąjį miestą, į Dievo miestą. Verkė iš džiaugsmo, verkė nes atgavo savo tapatybę, kuri tremties metais buvo paminta ir dalinai prarasta. „Nebūkite liūdni, - sako žmonėms Nehemijas, - nes džiugesys Viešpatyje yra jūsų stiprybė“. Tai džiaugsmas, kurio Viešpats mums pripildo kai atgauname savo tapatybę. Žmogaus tapatybė su laiku susilpnėja. Žmonės ją praranda kitų ištremti arba patys save ištrėmę, susisukdami sau lizdus šen ir ten, bet ne Viešpaties namuose. Labai svarbu atrasti savo tapatybę.

Ką daryti, kad nusilpusi mūsų tapatybė vėl sustiprėtų? Kaip ją atrasti? Pasak popiežiaus, kaip sako ir šios dienos Mišių skaitys, žmogus netekęs savo tapatybės, jos ilgisi. Ilgesys neleidžia jam nurimti. Šis ilgesys tai Dievo malonė. Jei mes turime pakankamai maisto, mes nealkstame. Jei gyvename patogiai, jei mums nieko netrūksta, mums nereikia laimės ieškoti kitur. Čia reikėtų savęs paklausti, - sakė popiežius, - ar gal ir aš esu ramus, man nieko nereikia? Ar tikrai mano širdžiai nieko nereikia? Gal ilgesys mano širdyje išblėsęs? Žiūrėkime į šią tautą: ji džiaugiasi, verkia iš džiaugsmo. Džiaugsmas yra mūsų jėga. Džiugesys Viešpatyje yra mūsų stiprybė. Jei širdis nesiilgi, ji nemoka ir džiaugtis. Prieš daugelį metų pradėta sunki tautos kelionė užsibaigia džiaugsmo švente.

Klauskime savęs, - sakė baigdamas homiliją popiežius, - klauskime: ar ilgimės Dievo? Degame troškimu eiti pirmyn ar esame patenkinti tuo ką turime? Viešpats tesuteikia mums šią malonę: niekados teneužgęsta mūsų širdyse Dievo ilgesys. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.