2015-10-01 17:04:00

Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai


Ketvirtadienio rytą Vatikano spaudos salėje pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia ateinančių metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai. Būsimosios dienos tema: „Migrantai ir pabėgėliai meta mums iššūkį. Gailestingumo Evangelijos atsakymas“. Ateinančiais metais ji bus minima sausio 17-ąją.

Naują popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumentą ketvirtadienio rytą spaudos konferencijoje pristatė Popiežiškosios  migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos vadovai: primininkas – kard. Antonio Maria Vegliò ir sekretorius – arkivysk. Joseph Kalathiparambil.

Spaudos konferencijos metu atkreiptas dėmesys į Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo kontekstą, kuriame popiežius Pranciškus skelbia šią savo žinią. Visų pirma tai jau greit prasidėsiantis Gailestingumo jubiliejus, dėl to ir žinioje Pranciškus pareigą padėti pabėgėliams ir migrantams susieja su gailestingumo dorybe. Antra – popiežiaus žinioje paliestai tematikai ypatingą kontekstą suteikia šiuolaikiniai migracijos mastai ir ypač Europą pastaruoju metu pasiekusi didelė pabėgėlių ir migrantų banga.

Kaip žinios temą, taip ir dokumento turinį sudaro dvi dalys. Pirmoje kalbama apie migracijos reiškinio metamus iššūkius. Antroje – apie evangelinio gailestingumo įkvėptą atsaką. Apie dokumento turinį spaudos konferencijoje kalbėjęs kardinolas Vegliò pirmoje dalyje išskyrė tris aspektus. Pirmiausia tai migracijos reiškinio sukelta humanitarinė krizė. Dramatiški migruojančių žmonių išgyvenimai reikalauja skubios tarptautinės bendruomenės reakcijos, rašo popiežius. Tai tiesa, kad reikia migracijos problemą spręsti globaliai, gerai susipažįstant su ją skatinančiomis priežastimis ir suteikiant pagalbą migrantų gimtosioms šalims. Tačiau dabartinė padėtis reikalauja skubios reakcijos į žmonių tragedijas. Negalima abejingai laukti matant mirštančius, skęstančius žmonės.

Migracijos reiškinys meta iššūkį pačių migrantų ir juos priimančių visuomenių tapatybei. Reikalinga subalansuota integracija. Reikia vengti dviejų kraštutinumų: migrantų bendruomenės neturi tapti nuo visuomenės atskirtais kultūriškai nesiintegruojančiais getais; taip pat ir priimančioje visuomenėje reikia vengti nacionalistinių ir ksenofobiškų nuostatų migrantų atžvilgiu.

Migracija meta iššūkį ir kai kurioms mūsų vertybinėms nuostatoms. Šiandien girdime įvairiausius debatus apie pareigą padėti nuo nelaimių bėgantiems žmonėms, o kartu ir apie būtinumą nustatyti tam tikras ribas. Netgi kai kurios krikščioniškos bendruomenės į migrantus reaguoja ne kaip į žmones, kuriems reikia mūsų pagalbos, bet kaip į tradicinės ramybės drumstėjus.

Atsakymo į migracijos reiškinio mums metamus iššūkius turime ieškoti Gailestingumo Evangelijoje. Gailestingumas įkvepia ir stiprina solidarumą su kitais žmonėmis, rašo popiežius. Gailestingumas tai už dyką mums suteikta Dievo malonė, kuri gaivina ir stimuliuoja mūsų solidarumą su kiekvienu gyvenimo kelyje sutiktu žmogumi. Tuo pačiu gailestingumas yra ir viena svarbiausių vertybių, ugdančių susitikimo kultūrą. Popiežius sutinka, kad atsiliepiant į migracijos reiškinį būtina matyti visus jo – politinius, teisinius, humanitarinius, saugumo užtikrinimo – aspektus. Tačiau visada turime matyti žmogų, su visa jo asmenine ir jo šeimos situacija. Migrantai yra žmonės, o ne skaičiai statistikoje. Susitikimo kultūra suteikia pareigas taip pat ir migrantams. Jie turi gerbti priimančiųjų šalių sukurtas materialines ir dvasines vertybes, paklusti jų įstatymams.

Popiežiaus žinioje ateinančių metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai kalbama taip pat apie žmogaus teisę ne emigruoti, bet kurti savo šeimos gerovę gimtojoje šalyje. Tai visu akivaizdumu išryškina tarptautinio bendradarbiavimo, solidarumo, teisingo žemės resursų paskirstymo būtinumą. Galiausiai žinioje kalbama ir apie teisingą žmonių informavimą apie migracijos iššūkius ir galimus atsakymus, kad būtų išvengta nepagrįsto baimės kurstymo ir spekuliavimo migrantų sąskaita.

Ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje buvo taip pat kalbama apie migracijos reiškinio mastą. Vadinamųjų tarptautinių migrantų, tai yra žmonių persikėlusių į kitas šalis, 2013 m. duomenimis, visame pasaulyje yra 232 milijonai. Vidinių migrantų, tai yra priverstų palikti savo gyvenamąsias vietas ir prisiglausti kitoje vietoje tos pačios valstybės viduje – 46,3 milijonai. Nuo šių metų pradžios į Europą atvyko 522 tūkst. pabėgėlių ir migrantų. Šiemet (iki rugsėjo 25 d.) keliaudami į Europą žuvo 2 892 žmonės. Tiek žuvusiųjų užregistruota oficialiai; tikras aukų skaičius gali būti žymiai didesnis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.