2015-10-01 16:32:00

Komunikacija i milosrđe: plodan susret


„Komunikacija i milosrđe: plodan susret“,  tema je sljedećega Svjetskog dana obavijesnih sredstava, koji se obilježava 8. svibnja 2016. godine, a koju je  29. rujna objavilo Papinsko vijeće za obavijesna sredstva. Svjetski je dan obavijesnih sredstava ustanovio bl. Pavao VI. nakon Drugog vatikanskog sabora kako bi svratio pažnju na „veliku i složenu pojavu modernih sredstava komunikacije“. Nova je tema izabrana u skladu sa skorom Svetom godinom milosrđa.

Papa je u buli proglašenja Jubileja milosrđa istaknuo da Crkva ima naviještati Božje milosrđe, koje treba prodrijeti u srce i um svake osobe. Njezin jezik i njezine geste trebaju prenositi milosrđe, ne bi li dodirnula srce svih naroda i nadahnula ih da iznova pronađu put prema Ocu. U tom je kontekstu komunikacija ključni čimbenik u promicanju kulture susreta – stoji u priopćenju Papinskog vijeća za obavijesna sredstva.

Tema sljedećeg Svjetskog dana obavijesnih sredstava naglašava da dobra komunikacija otvara prostor za dijalog, međusobno razumijevanje i pomirenje. U vremenu kad nam pažnju privlači polarizirana i osuđujuća narav velikog dijela komentara na društvenim mrežama, tema milosrđa potiče na riječi i geste kojima se nadvladavaju nerazumijevanja, liječe sjećanja te gradi mir i sklad. Dobra komunikacija izrazito je ljudsko postignuće – nikada nije samo proizvod tehnološkoga razvoja, već se ostvaruje u kontekstu dubokih međusobnih odnosa – stoji u priopćenju.
All the contents on this site are copyrighted ©.