2015-09-30 15:02:00

„Komunikacija ir gailestingumas. Vaisingas susitikimas“


Tokia tema pasiūlyta ateinančių metų Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai, kuri bus minima jau penkiasdešimtą kartą. Kasmet minėti šią dieną pasiūlė Vatikano II Susirinkimas 1963 m. paskelbtame dekrete apie socialinio komunikavimo priemones „Inter mirifica“. Pirmą kartą ji paminėta 1967 m. gegužės 7 d. – sekmadienį prieš Sekmines. Papročio minėti šią dieną sekmadienį prieš Sekines laikomasi iki šiandien. Penkiasdešimtoji Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena bus švenčiama 2016-ųjų gegužės 8 d. Tradicinė šia dienai skirta popiežiaus žinia kasmet skelbiama sausio 27 d., Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minint žurnalistų globėją šv. Pranciškų Salezą.

Ateinančių metų Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos temos pasirinkimą nulėmė sutapimas su Gailestingumo jubiliejumi. Popiežius  Pranciškus nori, kad jubiliejaus kontekste būtų geriau apmąstyti gailestingumo ir komunikavimo ryšiai, šių skirtingų tikrovių gilios sąveikos. Gailestingumo jubiliejaus skelbimo bulėje popiežius Pranciškus rašo, kad vienas svarbiausių Bažnyčios misijos elementų yra pašaukimas „skelbti Dievo gailestingumą, tvinksinčią Evangelijos širdį, kuri per ją turi pasiekti kiekvieno žmogaus širdį ir protą. Bažnyčia turi perteikti gailestingumą savo kalba bei veiksmais taip, kad jis įsiskverbtų į žmonių širdis ir paskatintų juos pasukti keliu, vedančiu pas Tėvą“.

Savaime suprantama, kad viena svarbiųjų šios misijos vykdymo erdvių yra komunikacijos pasaulis. Popiežius ragina komunikacijos kontekstą suvokti kaip labai svarbią, privilegijuotą susitikimo kultūros ugdymo erdvę. Gera komunikacija kuria dialogą ir susipratimą, ugdo susitaikymą, padeda megztis konstruktyviems tarpasmeniniams ryšiams; žodžiai ir gestai gali padėti įveikti nesusipratimus, pagydyti atmintį, kurti darną ir taiką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.