2015-09-29 13:27:00

Spaudos konferencija lėktuve: Popiežius – ne „žvaigždė“, bet tarnas


Kaip įprasta užbaigiant popiežiaus apaštališkąsias keliones, skrydžio iš Filadelfijos į Romą metu popiežius Pranciškus beveik valandą atsakinėjo į kartu su juo skirdusių tarptautinės žiniasklaidos atstovų klausimus. Pradėta nuo klausimų apie pačią kelionę, apie susitikimą su šeimomis ir artėjantį šeimoms skirtą Vyskupų Sinodą, paliesta ir spaudą vis dar dominanti kunigų pedofilų nusikaltimų tema, o taip pat kai kurios tarptautinio gyvenimo aktualijos.

Popiežius sakė, kad jį sujaudino ir nustebino labai šiltas priėmimas, su kuriuo jis susidūrė jau Vašingtone oficialių susitikimų metu, taip pat lankantis Niujorke, bet ypač Filadelfijoje, kur jis iš labai arti matė spontanišką gerumą ir svetingumą, gilų pamaldumą.

Klausiamas apie Amerikoje vis dar nenutilusius kunigų pedofilų padarytų nusikaltimų atgarsius, popiežius dar kartą kategoriškai pasmerkė bandymus dangstyti šiuos nusikaltimus. Jei taip pasielgia Bažnyčios vyras, kuris turi būti maldos žmogus ir ganytojas, tai iš tiesų labai šlykštus nusikaltimas. Tai šventvagystė, - sakė Pranciškus. Pokalbio su žurnalistais metu paliestas ir labai jautrus atleidimo klausimas. Buvo paminėtas ir vienas konkretus pavyzdys: lytinį išnaudojimą patyrusios mergaitės motina, sužinojusi, kas nutiko jos dukrai, prarado tikėjimą ir mirė kaip netikinti, su nuoskauda Bažnyčiai. Aš ją suprantu, - sakė Pranciškus. Ir Dievas ją supranta ir tikrai jis ją priėmė į savo Karalystę.

Buvo taip pat klausiama popiežiaus nuomonės apie dabartinę migrantų krizę Europoje. Pranciškus sutinka, kad iš tiesų pagrindinė priemonė turėtų būti pagalba šalims, iš kurių migrantai bėga. Reikia padėti toms šalims, reikia investicijų, kad žmonės turėtų darbą. Tačiau kartu popiežius pasmerkė ir sienas, kuriomis bandoma atsitverti nuo pabėgėlių ir migrantų. Kaip žinote, visos sienos sugriūna. Sugrius ir šios sienos. Jei ne šiandien tai rytoj, ar po šimto metų, bet tikrai sugrius. Sienos tai ne sprendimai. Šiandien Europa turis sunkumų. Tačiau reikia išminties. Nėra vieno lengvo atsako, kuriuo reikėtų reaguoti į migrantų bangą. Reikia dialogo tarp visų šalių. Tačiau sienų statymas nieko neišsprendžia. Reikia statyti ne sienas, bet tiltus. Pastačius sieną problema neišsispręs, o bus tik daugiau neapykantos.

Buvo kalbama taip pat ir apie su šia kelione beveik sutapusį pranešimą, kad pagaliau galima tikėtis pilietinio karo Kolumbijoje pabaigos. Popiežius sakė, kad žinia jį džiugina ir jis tikisi, kad konfliktas pagaliau baigsis. Buvo klausiama ar popiežius neketina kada nors netolimoje ateityje aplankyti ir Kinijos. Pranciškus atsakė, kad jis labai gerbia kinų tautą ir jos kultūrą, kad tikisi sulaukti galimybės aplankyti ir Kiniją.

Spaudos konferencijos metu lėktuve popiežiaus taip pat buvo klausiama kokių rezultatų jis tikisi iš artėjančio Vyskupų Sinodo. Nemenko dėmesio sulaukė popiežiaus sprendimas palengvinti santuokos negaliojimo procedūras. Atsakydamas popiežius priminė, kad procedūros pakeistos vien tam, kad būtų sklandesni procesai, kurie lig šiol kai kuriais atvejais trukdavę ir po 10 ar net 15 metų. Tačiau procedūros keitimas nereiškia, kad keistųsi esmė. Teismo procedūros keitimas negali būti suprantamas kaip kažkokia užuomina apie galimą Bažnyčios mokymo keitimąsi. Santuoka negali būti išardoma. Negali būti kalbos apie katalikiškas skyrybas. Šiuo atveju kalbama tik apie santuokos negaliojimo nustatymą. Jei santuoka negalioja, vadinasi, ji negalioja nuo pat pradžių, ji buvo neteisėtai sudaryta; tačiau jei santuoka galioja, ji neišardoma, negalima jos atšaukti. Popiežius taip pat sakė, kad neteisinga kalbant apie Sinodą matyti tik išsiskyrusių katalikų problemas, nutylint labai plačią temų įvairovę, numatytą Sinodo darbotvarkėje.

Paliesta ir sąžinės prieštaravimo problema, iškylanti tai atvejais, kai valstybės pareigūnas, atlikdamas savo tarnybines pareigas turėtų elgtis nesuderinamai su tuo ką jam sako sąžinė. Pateiktas ir konkretus pavyzdys: katalikas valdininkas turi registruoti homoseksualų santuoką. Elgtis pagal sąžinę – tai žmogaus teisė, - sakė Pranciškus. Kiekvienam turi būti garantuota teisė nedaryti to, kas nesuderinama su sąžine.

Galiausiai popiežiaus klausta kaip ji jaučiasi matydamas jam skiriamą didžiulį dėmesį, susilaukiantis tokio populiarumo kaip reta kita dabartinė „žvaigždė“. Čia popiežius priminė tradicinį Petro įpėdinių titulą – Dievo tarnų tarnas. Malonu į žvaigždes pasižiūrėti ramią vasaros naktį... Tačiau popiežius yra ir privalo būti tarnų tarnas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.