2015-09-28 15:45:00

Popiežius: Dievo džiaugsmas yra atleisti, gailestingumas nėra paviršutiniškas gerumas


Dievo džiaugsmas yra atleisti, gailestingumas nėra paviršutiniškas gerumas, nei sentimentalumas: taip rašo popiežius Pranciškus žinioje jaunimui besirengiant 31-osioms Pasaulio Jaunimo dienoms, kurios vyks 2016 m. Krokuvoje. Šventasis Tėvas ragina jaunus žmones „nešti gailestingosios Kristaus meilės liepsną“ į kasdienybę, kiekvieną mėnesį praktikuojant kūno ir dvasios gailestingumą.

Kitų metų liepos mėnesį Krokuvoje vyksiančios PJD bus tikrai ypatingos: tai pirmasis pasaulinis jaunimo susirinkimas po Jono Pauliaus II kanonizacijos, kuriam kilo idėja steigti PJD. Susitikimas ypač gražiai įsilies į šventuosius Gailestingumo metus, paskelbtus popiežiaus Pranciškaus. Tad jaunimo Lenkijoje laukia tikras „Jaunimo jubiliejus“.

Gailestingumas yra konkreti tikrovė, kuriai visada būdingas atleidimas. PJD moto - „Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo“, tad popiežius ragina jaunuolius suprasti, kad Dievo meilė savo tautai yra kaip motinos meilė, tėvo meilė savo vaikui: meilė gebanti „savyje sukurti vietos kitam, jausti, kentėti, džiaugtis su artimu, ištikima meilė, kuria visada atleidžia“. Todėl, primena popiežius, gailestingume visuomet glūdi ir atleidimas, nes tai nėra vien abstrakti idėja, tačiau konkreti tikrovė. Popiežius pabrėžia, kad Jėzaus asmenyje viskas kalba apie gailestingumą, iš tikrųjų „jis pats yra gailestingumas“, ir visą Evangeliją galima apibendrinti sakiniu „Dievo džiaugsmas yra atleisti“.

Popiežius pasidalija prisiminimu, kai kadaise jo, tuometinio septyniolikmečio, susitikimas su kunigu per išpažintį pakeitė jo gyvenimą:  popiežius kviečia jaunuolius eiti Susitaikymo sakramento, nes kai atveriame širdis nuolankiai ir  aiškiai, galime labai konkrečiai kontempliuoti Dievo gailestingumą. Popiežius tęsia, kad Dievas visada eina priekyje mūsų, ieško mūsų ir randa mus pirmas, tad bus gera pulti į Jo gailestingąjį glėbį atrandant klausyklą kaip gailestingumo vietą, nes „Viešpats mums visada atleidžia“ ir  kreipia į mus nesibaigiančios meilės kupiną žvilgsnį, siekiantį toliau nei mūsų nuodėmės, ribotumas ir nesėkmės; toliau pasitikti mumis ir žvelgia į mūsų egzistenciją su viltimi.

Popiežius pamini, kad iškalbingiausias Dievo gailestingumo ženklas yra kryžius, kaip tas, kurį popiežius Wojtyla padovanojo jaunimui 1984 metais. Jis rodo, kad Dievo meilė yra neišmatuojama, nes Jame visada rasime besąlygišką meilę, kuri pripažįsta mūsų gyvenimą kaip gėrį ir visada mums suteikia galimybę pradėti iš naujo. 

Popiežius įspėja, kad gailestingumą ne tik gauname, tačiau ir juo gyvename. Šventasis Tėvas sako: „Būsime išties palaiminti ir laimingi tik tada, jei įžengsime į dievišką dovanos, neatlygintinos meilės, logiką, jei suprasime, kad Dievas mus pamilo begaliniai, idant mes pajėgtume mylėti kaip Jis, be ribų.

Tad kaip tapti gailestingumo artimui įrankiu, prisimenant, kad gailestingumas nėra vien paviršutiniškas gerumas, nei paprastas sentimentalumas, nes čia kalbama apie pasitikėjimą krikščionimis šiandienos pasaulyje.

Čia popiežius pateikia konkretų pasiūlymą: 2016 m. sausio – liepos mėnesiams pasirinkti Gailestingumo darbus kūnui ir sielai, ir kiekvieną mėnesį vykdyti. Dievo Gailestingumo žinia yra labai konkretaus ir reiklaus gyvenimo programa, kuri įtraukia ir sunkiausias užduotis – „atleisti tiems, kas mus įžeidė, įskaudino“, atleisti priešui.  

Popiežius tęsia: „Šiandien daugelis jaunuolių sako esą pavargę nuo susiskaldžiusio pasaulio, kuriame vyksta susidūrimai tarp  skirtingų grupių atstovų, karai, kur prisidengiama sava religija, siekiant pateisinti smurtą. Tačiau vienintelis kelias nugalėti blogį – tai gailestingumas, tvirtina popiežius: teisingumo nepakanka, nes teisingumas ir gailestingumas turi eiti kartu.

Krokuva mūsų laukia ištiestomis rankomis ir atvira širdimi!,- sako popiežius jaunimui, kviesdamas juos žvelgti į Dievo akis, pilnas begalinės meilės ir leistis, kad pasiektų jo gailestingas žvilgsnis, kuris gali pakeisti gyvenimą, pagydyti sielos žaizdas, meilės, ramybės, džiaugsmo ir tikros laimės troškulį. Ateikite pas Jį ir nebijokite! - tai nuoširdus popiežiaus raginimas jaunimui. Leiskitės, kad jus paliestų Jo beribis gailestingumas, kad taptumėte gailestingosios Kristaus meilės apaštalais pasaulyje, sužeistame egoizmo, neapykantos ir nevilties. Neškite Kristaus gailestingosios meilės liepsną į kasdienybę, iki žemės pakraščių, o popiežius lydės jus savo malda, baigia žinią Pranciškus. 

2016 m. vykstančios PJD bus trečiasis tarptautinis jaunimo susibūrimas, kuris sutampa su jubiliejiniais metais. Taip nutiko 1983-1984 m. per Išganymo metus, ir 2000-aisiais, Didžiojo jubiliejaus metais, kai daugiau nei du milijonai jaunuolių iš 165 šalių susirinko į Romoje vykusias 15-ąsias Pasaulio Jaunimo dienas. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.