2015-09-28 10:12:00

Baigėsi Pranciškaus Apaštališkoji kelionė. Kitas šeimų susitikimas įvyks Dubline 2018 metais


Su jumis JAV praleistos dienos buvo trumpos. Tačiau jos man buvo didelė malonė ir aš taip pat už jus meldžiuosi. Žinokite, kad dabar, kai ruošiuosi išvykti, tai darau dėkingumu ir viltimi kupina širdimi, - pasakė popiežius prieš sėsdamas į lėktuvą, kuriuo pirmadienio rytą sėkmingai parskrido atgal į savąją Romos vyskupiją. Popiežių išlydėjo JAV viceprezidentas Joe Biden, Filadelfijos arkivyskupas Charles Chaput, kiti JAV katalikų bendruomenės atstovai.

Popiežius ypač dėkojo šeimoms, kurios pasauliniame susitikime Filadelfijoje pasidalijo savo patirtimis. Nelengva viešai dalytis gyvenimo išgyvenimais. Liudijusios šeimos Viešpaties ir mūsų akivaizdoje nuoširdžiai ir nuolankiai parodė šeimyninio gyvenimo grožį, - pasakė popiežius ir pridūrė: - meldžiuosi, kad maldos ir samprotavimai apie šeimos svarbą sveikai visuomenei bus įkvėpimu šeimoms siekti šventumo ir Bažnyčioje matyti nuolatinį palydovą, kad ir kokius sunkumus tektų spręsti.

Popiežius sakė, kad jam itin svarbus momentas buvo kanonizuoti Bažnyčios šventuoju Juniperą Serra, pamokantį, jog visi krikščionys pašaukti būti mokiniais ir misionieriais. Kitas labai jaudinantis įvykis anot popiežiaus, buvo jo susitikimas su kitų religijų atstovais „Ground Zero“ memoriale, itin iškalbiai liudijantį blogio slėpinį. Tačiau žinome, kad blogis niekad nėra paskutinis žodis, nes pagal gailestingąjį Dievo planą, viską nugali meilė ir taika.

Kreipdamasis į viceprezidentą Joe Biden Pranciškus dėkojo jam ir paprašė padėkoti prezidentui Barackui Obama, kaip ir JAV Kongreso nariams, bei užtikrino savo maldą už visus amerikiečius. God bless America! (Dievas telaimina Amerika),  - pasakė popiežius Pranciškus Filadelfijos oro uoste prieš kelionę sekmadienio pavakare.

Sekmadienio rytą šimtai tūkstančių žmonių iš visų žemynų meldėsi su popiežiumi sekmadienio Mišiose, kuriomis buvo užbaigta Filadelfijoje visą savaitę trukusi tarptautinė šeimų šventė. Mišių pabaigoje buvo pranešta, kad kitas Pasaulinis šeimų susitikimas įvyks Dubline, Airijos sostinėje, 2018 metais. Šventasis Tėvas po Mišių susitiko su Pasaulinės šeimos dienos organizatoriais, renginyje talkininkavusiais savanoriais ir jį finansavusiais aukotojais.

Popiežiaus lėktuvas pirmadienį pagal planą pora minučių po 10 val. nutūpė Romos tarptautiniame Ciampino oro uoste. Popiežius ligi šiol ilgiausią savo pontifikato Apaštališkąją kelionę užbaigė aplankydamas Maria Maggiore baziliką, kurioje prie Marijos paveikslo meldėsi sugrįžęs taip, kaip ir išvykdamas, kelionės išvakarėse, rugsėjo 18 dieną. Popiežius per 10-ąją Apaštališkąją kelionę nuo 19 iki 27 rugsėjo aplankė Kubą, JAV ir JTO būstinę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.