2015-09-27 16:34:00

Popiežiaus susitikimai su lytinio išnaudojimo aukomis, vyskupais ir kaliniais


Bažnyčiai šeima pirmiausiai yra ne priežastis rūpintis, o džiuginantis patvirtinimas, jog Dievas laimina visos kūrinijos šedevrą. Kasdien, visuose pasaulio pakraščiuose, Bažnyčia gali džiaugtis su Viešpačiu, kad padovanojo tokią gausą šeimų, kurios net per didžiausius išbandymus gerbia pasižadėjimus ir saugoja tikėjimą. Manau, kad tai pripažinti yra pirmasis pastoracinis uždavinys, kurį mums, ganytojams, užduoda dabartinis įpareigojantis epochinių permainų laikotarpis. Tai pasakė popiežius grupei vyskupų  iš viso pasaulio, Filadelfijoje dalyvaujančių pasauliniame šeimų susitikime.

Popiežius susitiko su vyskupais savo laikinojoje rezidencijoje Filadelfijoje, Šv. Karolio Boromėjaus kunigų seminarijoje. Joje sekmadienio rytą taip pat įvyko popiežiaus susitikimas su kunigų pedofilijos aukomis, penkiais asmenimis, trys vyrus ir dvi moteris, kuriuos lydėjo kardinolas O'Malley ir Filadelfijos ganytojas, arkivysk. Chaput.  

Šv. Karolio Boromėjaus kunigų seminarija, viena iš seniausių JAV katalikiškų aukštųjų mokyklų, per 180 veiklos metų suformavo daug kunigų ir vyskupų visoms krašto vyskupijoms.  Mūsų pagarba ir padėka šeimoms, patikino Pranciškus, turi viršyti aimanavimus, nors ir matome kiek daug uždavinių. Šeima, tęsė popiežius, yra toji pagrindinė vieta, kurioje tarpsta Bažnyčios sandora su Dievo kūrinija. Be šeimos Bažnyčia neegzistuotų: negalėtų būti tuo, kam pašaukta būti, t.y. žmonijos šeimos vienybės ženklu ir įrankiu.

Popiežius kalbėjo maždaug trims šimtams vyskupų iš viso pasaulio trumpai prieš kulminacines ir užbaigiamąsias Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias Benjamin Franklin Parkway. Pakeliui į Mišias popiežius Pranciškus dar buvo nuvykęs aplankyti kalinių Curun-Fromhold Pataisos kolonijoje, kurioje gyvena beveik tris tūkstančiai kalinių. Popiežius, lydimas Filadelfijos arkivyskupo, kalėjimo kapeliono ir kolonijos direktorius kalėjimo sporto salėje susitiko su maždaug šimtu kalinių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.