2015-09-26 16:16:00

Pranciškus: Visi krikščionys pašaukti būti Evangelijos raugu pasaulyje


Popiežius Pranciškus iš Niujorko atskrido lėktuvu į Filadelfiją šeštadienio rytą vietiniu laiku, kai Europoje jau buvo popietė. Popiežius iš oro uosto, lydimas Filadelfijos arkivyskupo Charles Chaput, nuvažiavo į Šv. Petro ir Pauliaus katedrą, kurioje jį pasitiko Pensilvanijos valstijos vyskupai, kunigai, diakonai ir vienuoliai. Popiežius katedroje aukojo votyvines Marijos, Bažnyčios Motinos Mišias. Kaip jau nekartą JAV-ose pasakytose kalbose, popiežius Mišių homilijoje priminė ypač Filadelfijoje visiems katalikams gerai žinomą istorinę asmenybę, šv. Kotryną Drexel. Iš Filadelfijos kilusi Kotryna Drexel įsteigė juodaodžių ir čiabuvių švietimui pašvęstą vienuolinę kongregaciją. Šv. popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė palaimintąja 1988 metais ir kanonizavo 2000 metais.

Pranciškus homilijoje priminė vieną istorinį įvykį, visiškai pakeitusį tada dar jaunos moters pasaulietės Kotrynos Drexel gyvenimą: privačią audienciją Romoje 1887 metais, kurios metu, paprašiusi popiežiaus Leono XIII pasiųsti kunigų misionierių į savo steigiamas mokyklas, iš popiežiaus lūpų išgirdo ją pribloškusį klausimą: „O tu, ką darysi?“. Kotryna suprato, kad ji, kaip kiekvienas krikščionis, vyras ar moteris, per Krikštą gavo misiją. Todėl ir kiekvienas iš mūsų, priminė popiežius Pranciškus, turi rasti atsakymą kaip geriausiai atsiliepti į šį Viešpaties pašaukimą statyti Bažnyčią.

Vienas iš svarbiausių Bažnyčios uždavinių dabartiniu laikotarpiu yra išugdyti visų tikinčiųjų asmeninės atsakomybės jausmą už Bažnyčios misiją, kad sugebėtų šią atsakomybę įgyvendinti kaip mokiniai misionieriai, kaip Evangelijos raugas mūsų pasaulyje. Tam reikia kūrybingumo, kad prisitaikydami prie besikeičiančių situacijų, perduotume praeities paveldą ne tik išlaikydami naudingas struktūras ir institucijas, bet ypač atsiverdami galimybėms, kurias Šventoji Dvasia leidžia atrasti kai skleidžiame Evangelijos džiaugsmą, kasdien, kiekvienoje mūsų gyvenimo fazėje.

Anot Pranciškaus, labai reikšminga, kad senyvas popiežius Leonas XIII savo pastebėjimu „O tu?“ kreipėsi į jauną pasaulietę. Bažnyčia Jungtinėse Valstijose visuomet skirdavo didelį dėmesį mokykloms, švietimui, katechezei. Šias pastangas reikia tęsti, neatsisakyti mums suteiktos dvasinės galios, o išmintingai atpažinti ir įvertinti Bažnyčiai Šventosios Dvasios suteikiamas skaitlingas malones, ypač įvertinti didžiulį moterų, tiek pasauliečių, tiek vienuolių įnašą praeityje ir dabar į mūsų bendruomenių gyvenimą.

Popiežius paprašė, kad vyskupai, kunigai, diakonai ir vienuolės, ryšium su Filadelfijoje vykstančiu Pasauliniu šeimų susitikimu susimąstytų apie Bažnyčios tarnystę šeimoms, santuokai besiruošiančioms poroms, jaunimui, atsilieptų į jų poreikius, palaikytų tikėjime, melstųsi už jas ir už būsimo Vyskupų sinodą apie šeimą.

Pranciškus dar kartą aukos šv. Mišias Filadelfijoje, tai įvyks sekmadienį ir bus kulminacinis Pasaulinio šeimų susitikimo įvykis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.