2015-09-26 02:00:00

Mišios Niujorke. Dievas gyvena mūsų miestuose


Popiežiaus vizito Niujorke penktadienio programą užbaigė apsilankymas imigrantų vaikų lankomoje mokykloje ir Mišios didžiulėje Madison Square Garden arenoje.

Popiežiaus aplankyta Angelų Karalienės mokykla yra Brukline – pietiniame ir pačiame didžiausiame Niujorko rajone, turinčiame apie du su puse milijono gyventojų. Taip pat ir bažnytinės administracijos požiūriu, jis sudaro atskirą vyskupiją. Angelų Karalienės mokyklą lanko beveik trys šimtai vaikų, kurių dauguma yra gimę neturtingose neseniai Amerikoje apsigyvenusių imigrantų šeimose. Mokykla priklauso šešių katalikiškų mokyklų tinklui, finansuojamam specialaus JAV katalikų labdaros fondo, remiančio imigrantų vaikų švietimą. Popiežiaus vizitas mokykloje truko visą valandą.

Apie 18 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – apie 23 val.) didžiojoje Madison Square Garden arenoje, prieš beveik penkis dešimtmečius pastatytoje Manhatano centre, skirtoje sportui ir didiesiems masiniams susibūrimams, Šventasis Tėvas aukojo Mišias už taiką ir teisingumą.

Gyvenimas dideliame mieste yra sudėtingas, - sakė homilijoje popiežius Pranciškus. Didžiuosiuose miestuose glūdi mūsų pasaulio turtingumas. Didieji miestai – tai kultūrų, tradicijų, žmonių istorijų, kalbų, aprangos, maisto įvairovė. Didžiuosiuose miestuose slepiasi veidai ir tų žmonių, kurie neturi pilietybės teisių arba yra antrarūšiai piliečiai. Eismo triukšmas, besikeičiančio gyvenimo ritmas užgožia beteisių balsą – svetimšalių ir jų vaikų, kurie negali lankyti mokyklos, žmonių, negalinčių naudotis sveikatos apsauga, benamių, vienišų senelių, nustumtų į gyvenimo kelkraščius, į visišką anonimiškumą.

Tačiau guodžia žinojimas, kad Jėzus eina kartu žmonėmis jų keliais, kartu su savo tauta, dalyvaudamas ir visus žmones įtraukdamas į vieną išganymo istoriją. Ši viltis mus išvaduoja iš tų jėgų, kurios stumia į izoliaciją, verčia nepaisyti kitų žmonių, nesidomėti mūsų miestų gyvenimu. Ši viltis mus išvaduoja iš nevaisingų priklausomybių, iš abstrakčių analizių ir stiprių pojūčių troškimo. Su šia viltimi mums nebaisu gerinti aplinką, kurioje gyvename ir dirbame. Ši viltis mus kviečia ir tirštame „smoge“ matyti mūsų miestuose esantį ir veikiantį Dievą.

Kaip pamatyti šią šviesą? Kaip surasti Dievą mūsų miestų „smoge“? Kaip atpažinti Jėzų dabartinių miestų daugiakultūrėje tikrovėje? Pasak popiežiaus, į šiuos klausimus Mišių skaitinyje atsako pranašas Izaijas, pristatydamas laukiamą Mesiją kaip „Nuostabųjį Patarėją, Galingąjį Dievą, Amžinąjį Tėvą, Taikos Kunigaikštį“. Dievas gyvena mūsų miestuose. Bažnyčia gyvena mūsų miestuose ir ji nori būti miesto visuomenės raugas, nori įsipinti į žmonių gyvenimą, nori visus palydėti, visiems skelbti nuostabius Dievo darbus.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.