2015-09-25 16:34:00

Popiežius ir religijų atstovai meldėsi už taiką „Ground Zero“ memoriale


Popiežius Pranciškus penktadienį, Niujorko „Ground Zero“ memoriale su religijų atstovais prisiminė 2001 metų rugsėjo 11 tragediją ir pagerbė jos aukas. Religijų atstovų akivaizdoje Šventasis Tėvas visų šios tragedijos sukrėstų žmonių vardu meldė, kad Dievas panašių baisių įvykių akivaizdoje apšviestų ir vestų žmoniją. Popiežius paminėto visas tą pačią dieną surengtų teroristinių atakų Niujorke, Pentagone (Vašingtone) ir Šenksvilyje (Pensilvanijoje) aukas, visus kurie žuvo, buvo sužeisti ir neteko artimųjų: pirmuosius didvyriškai gelbėjusius nukentėjusiuosius, gaisrininkus, policininkus, pagalbos tarnybų darbuotojus, uosto darbininkus ir visus, kurie tapo tragedijos aukomis vien todėl, kad tą dieną buvo įvykio vietoje. Popiežius prisiminė visus žuvusiųjų artimuosius, meldė, kad Dievas paguostų visus, kurie tebekenčia ir serga po keturiolikos metų nuo tragedijos, gražintų jiems viltį.

Šventasis Tėvas taip pat meldė taikos pasauliui, žmonėms ir tautoms, prašė pakreipti meilės keliais visus, kurių širdys ir mintys apsėstos neapykantos ir kurie teisina žudymą religijos vardu.

Atvykęs prie paminko, popiežius susitiko su kelių dešimčių žuvusių gelbėtojų artimaisiais, lydimas Niujorko katalikų arkivyskupo, kardinolo Timothy Dolano, liftu nusileido į memorialo ketvirtąjį požeminį aukštą, „Ground Zero“ Memorialo hole dalyvavo Rugsėjo 11-sios aukų pagerbimo tarptautiniame tarpreliginiame minėjime. Liudijo Niujorko žydų ir musulmonų bendruomenių lyderiai, rabinas ir imamas. Šventasis Tėvas sukalbėjo maldą aukų atminimui, apie taiką kalbėjo penkių religijų atstovai - induistas, budistas, sikhas, krikščionis ir musulmonas. Buvo sukalbėta ir žydiška malda už mirusiuosius. Po kalbų ir maldų, visi tarptautinio tarpreliginio  susitikimo dalyviai išklausė popiežius Pranciškaus kalbos.

Popiežius, prisimindamas Rugsėjo 11-sios aukų artimuosius, su kuriais susitiko, kalbėjo apie skausmą jų veiduose, kuris pribloškia ir šaukiasi dangaus. Popiežius pasakė, kad veiduose galėjo pamatyti ir antrąją pasikėsinimo sukelto skausmo pusę: meilės ir atminties galią. Atmintis nepalieka mūsų tuščių: daugelio brangių žmonių vardai įrašyti paminkle, įskaitant gelbėtojus. Čia galima prisiliesti prie didvyriško gerumo, kurį sugeba paliudyti žmogus, o tai tylioji galia, kurios visuomet turime šauktis. Didžiausio skausmo ir kančios valandą buvo daug kilnaus pasiaukojimo. Metropolijoje, kuri gali atrodyti kaip nuasmeninta, anonimiška, vieniša, mokėjote parodyti galingą solidarumą gelbėdami vieni kitus su meile ir asmeniniu pasiaukojimu. Tuomet nebuvo klausiama apie kraują, kilmę, kaimynystę, religiją ar politinius įsitikinimus; svarbiausia buvo solidarumas, skubi pagalba, broliškumas, ypač žmoniškumas. Niujorko ugniagesiai įėjo į griūnančius bokštus nelabai galvodami apie savo gyvybę. Daugelis jų žuvo ir savo auka išgelbėjo daugelio kitų gyvybes, sakė Pranciškus ir tęsė:

„Šioji mirties vieta pavirto taip pat gyvybės vieta, išgelbėtų gyvybių giesme, kuri leidžia tvirtinti, kad gyvenimas visuomet nugali mirties pranašus, gėris nugali blogį, susitaikymas ir vienybė – neapykantą ir pasidalijimą“.

Popiežius pakvietė visus minėjimo dalyvius tyliai pasimelsti už taiką, prašyti dangaus malonės, įsipareigojančios siekti, kad būtų taika namuose, šeimose, mokyklose, bendruomenėse; ten, kur nesimato karų galo; asmenims, nežinantiems kito kaip skausmą; visam pasauliui, kurį Dievas suteikė mums kaip namus, visų ir visiems.

Po Šventojo Tėvo ir kitų dalyvių kalbų, kardinolas Dolan visus pakvietė palinkėti vieni kitiems taikos. Arčiau popiežiaus Pranciškaus ant pakylos buvę kitų religijų atstovai jį ir vieni kitus pasveikino taikos ir ramybės palinkėjimu.

Pasibaigus, popiežius Pranciškus apsilankė „Ground Zero“ memorialo muziejuje. Ten jam buvo parodyta iš griuvėsių ištraukta kryžiaus formos nuolauža ir Šventasis Raštas.

 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.