2015-09-25 15:49:00

Franciszek spotkał się z pracownikami ONZ


W bogatym programie wizyty Ojca Świętego w siedzibie ONZ w Nowym Jorku znalazł się też czas na spotkanie z wszystkimi pracownikami tej organizacji.  Jest to prawdziwa wieża Babel, gdzie pracuje ponad 8 tys. osób będących obywatelami wszystkich państw członkowskich. W krótkim przemówieniu Papież podziękował zebranym za ich pracę na rzecz całej ludzkości, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska.

„Informacje o zdecydowanej większość wykonywanej tutaj pracy nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Wasz codzienny, ukryty trud umożliwia wiele inicjatyw dyplomatycznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych Narodów Zjednoczonych, które są tak ważne dla spełnienia nadziei i oczekiwań ludów, które tworzą naszą ludzką rodzinę. Jesteście ekspertami i doświadczonymi pracownikami terenowymi, urzędnikami i sekretarkami, tłumaczami, sprzątaczkami i kucharzami, pracownikami technicznymi i funkcjonariuszami ochrony. Dziękuję za wszystko, co robicie!” – powiedział Papież.

Franciszek zapewnił zebranych o swej modlitwie i poprosił wszystkich, aby modlili się za niego, a niewierzących, by mieli go w swojej życzliwej pamięci. Na koniec zwrócił uwagę pracownikom ONZ, że chociaż ich troską jest dobro całej planety, to jednak powinni też troszczyć się o dobre relacje między sobą.

„Martwicie się o przyszłość naszej planety i o to, jaki świat zostawimy przyszłym pokoleniom. Ale dzisiaj i każdego dnia chciałbym prosić każdego z was, byście, jakiekolwiek są wasze kompetencje, troszczyli się jedni o drugich. Bądźcie blisko jedni drugich, szanujcie siebie nawzajem i ucieleśniajcie w ten sposób między sobą ideał tej Organizacji, którym jest jedność całej rodziny ludzkiej. Żyjcie w zgodzie, działając nie tylko na rzecz pokoju, ale w pokoju; pracując nie tylko na rzecz sprawiedliwości, ale w duchu sprawiedliwości” – podkreślił Franciszek.

Po zakończeniu spotkania Ojciec Święty modlił się przez chwilę i złożył wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniająca pracowników ONZ, którzy zginęli podczas wykonywania swoich obowiązków. Najwięcej wśród nich jest  żołnierzy misji pokojowych, policjantów ochraniających przedstawicielstwa ONZ na całym świecie, a także urzędników, którzy zginęli w zamach terrorystycznych. W  2014 r. w różnych krajach zostało zabitych lub zginęło 100 współpracowników ONZ, wśród nich woluntariusze pomagający ofiarom wirusa eboli.

dw/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.