2015-09-24 20:11:00

Popiežiaus susitikimas su JAV kunigais. Užuojauta dėl nelaimės Mekoje


Po vizito JAV kongrese, ketvirtadienį popiežiaus užsuko į Vašingtono Šv. Patriko parapijos šalpos centrą, susitiko su dviem šimtais miesto gatvėse gyvenančių benamių žmonių, palaimino naują centro koplyčią ir valgyklą.

Sveikindamas parapijos globojamus žmones, popiežius priminė Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus gimimo Betliejuje aplinkybes. Juozapas ir Marija negavo vietos užeigoje. Jėzus gimė benamis. Jokie moraliniai, socialiniai ar kitokie motyvai negali pateisinti tų situacijų, kuriose mūsų dienomis yra atsidūrę žmonės priversti gyventi gatvėje. Tai neteisinga. Tačiau mes žinome, kad Dievas kenčia kartu su kenčiančiais žmonėmis. Jis nepalieka mūsų vienų. Žinome, kad Jėzus yra solidarus su kiekvienu žmogumi. Tas pats tikėjimas visus žmones kviečia mylėti, atjausti kenčiančius, jiems padėti. Jėzus beldžiasi į visų mūsų duris, į mūsų gyvenimus. Jėzus yra tarp mūsų, žiūri į mus šalia mūsų esančių brolių akimis, - kalbėjo popiežius lankydamasis prieglobstį benamiams žmonėms suteikiančiame Vašingtono Šv. Patriko parapijos karitatyviniame centre.

Po šio vizito, Šventasis Tėvas sugrįžo į Vašingtono apaštališkąją nunciatūra, kuri nuo atvykimo į JAV buvo jo laikini namai, ir po pietų iš Andrews karinių oro pajėgų bazės išskrido į Niujorką, kurį pasiekė ketvirtadienį po pietų, apie 16 val. vietos laiku (apie 23 Lietuvos laiku). Tiesiai iš oro uosto, popiežius atvyko į Niujorko katedrą, beje, taip pat dedikuotą šv. Patrikui, ir vadovavo mišparams, kuriuose dalyvavo kunigai, vienuoliai ir seminaristai.

JAV dvasininkijai ir vienuoliams sakytoje homilijoje, popiežius pirmiausia kalbėjo apie dvi nuostatas, dvi laikysenas, kuriomis turi pasižymėti kunigo ir vienuolio atsakymas į Viešpaties jam suteiktą pašaukimą – dėkingumą ir darbštumą. Turime visada su dėkingumu atsiminti mūsų gyvenime veikiančią malonę. Turime visada atsiminti tą nustebimą, kurį visada mūsų sielose sužadina susitikimas su Viešpačiu. Į begalinę Dievo meilę turime atsiliepti uoliu tarnavimu. Mūsų troškimą asmeniškai aukotis turi įkvėpti susitikimas su Viešpačiu, o ne veiksmingumo siekimas, ne funkcionalumo reikalavimas, kurį mums primeta pasaulis. Sekdami Viešpačiu, turime suvokti ir kartu mums skirtą atsakomybę už Dievo tautą, neturime leisti, kad užgestų pašaukimo akimirką mums suteiktas aukojimosi troškimas ir aukos dvasia.

Kaip ne kartą kalbėdamasis su dvasininkais ir vienuoliais, ir šį kartą popiežius juos įspėjo prieš supasaulėjimo pavojų, prieš vadovavimąsi tik tokiais funkcionalumo kriterijais, kurie labiau tinka verslininkams, o ne sielų ganytojams. Mūsų apaštališka veikla tiek vertinga, kiek ji vertinga Dievo akyse. Kryžius mums rodo kitą sėkmės matavimo būdą. Mūsų pareiga sėti, o Dievas įvertins mūsų pastangų vaisius, - kalbėjo popiežius Niujorko katedroje susitikęs su JAV kunigais ir vienuoliais.

* * *

Susitikimo Niujorko katedroje metu popiežius taip pat pareiškė užuojautą dėl nelaimės įvykusios Mekoje. Dviem jausmais dalijuosi su broliais musulmonais, - sakė Pranciškus. Sveikinu juos, mininčius Aukos šventę. Reiškiu užuojautą dėl nelaimės Mekoje. Vienijuosi, vienijamės, maldoje Visagaliam, Gailestingam Dievui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.