2015-09-24 17:09:00

Historiskt tal till USA:s kongress


På påven Franciskus andra dag i Washington väntade det stora mötet i USA:s kongress som har sitt säte i Kapitolium. Kongressen har två kammare, Senaten och Representanthuset, med sammanlagt närmare 550 ledamöter, och påven talade till dem i ett gemensamt möte. Representanthusets talman, Joe Boehner, tog emot påven då han anlände. Här höll påven ett av de fyra tal som han håller på engelska under resan. 

Påven Franciskus är den första påven som har blivit inbjuden att tala i Kongressen. Påven Johannes Paulus II talade i det polska parlamentet 1999, och i det italienska 2002, medan påven Benedictus XVI talade i det tyska parlamentet 2011. Påven Franciskus har tidigare talat i Europarlamentet under sitt besök i Strasbourg 2014.

Påven Franciskus jämförde kongressledamöternas uppgift med Moses, som å ena sidan var patriark och lagstiftare, och å andra sidan ledde sitt folk till Gud – Gud som ger människan hennes transcendenta värdighet. ”Ni skyddar varje människa, Guds avbild, med lagen som redskap.”

I sitt tiosidiga tal valde påven Franciskus att lyfta fram 4 personer i USA:s historia för att belysa ”det amerikanska folkets anda och landets kulturella arv, värt att förvalta och beskydda”; Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day och Thomas Merton.

Först och främst Abraham Lincoln som mördades för exakt 150 år sedan. Påven kallade honom för ”frihetens beskyddare”.

”Att bygga en framtid av frihet kräver kärlek till det gemensamma bästa och samarbete i en anda av subsidiaritet och solidaritet.”

Påven uttryckte sin oro över världssituationen och ”konflikter, hat och brutala illdåd, som även begås i Guds namn”.

”Vi vet att ingen religion är immun mot individuella villfarelser eller ideologisk extremism. Detta innebär att vi måste vara särskilt uppmärksamma på alla typer av fundamentalism, både religiös eller av annat slag. Man måste bekämpa våld som begås i religionens namn, liksom det som begås av ideologiska eller ekonomiska skäl.”

En annan frestelse beskrev påven som den ”förenklade reduktionismen som bara ser gott eller ont; rättfärdiga eller syndare. Vi måste undvika varje form av polarisering som skulle dela upp världen i dessa två läger. Vi vet att när man försöker bli befriad från yttre fienden, frestas man att ge näring till inre fienden.”

Påven sa att den här typen av utmaningar kräver samarbete, vilket USA:s historia har goda exempel på, liksom demokrati. Men han tillade att ”om politiken verkligen ska vara i människans tjänst, får den inte vara en slav under ekonomin”.

När påven Franciskus vidare talade om Martin Luther King var det för att belysa det amerikanska folkets förmåga att drömma. För 50 år sedan ledde Martin Luther King en marsch från Selma till Montgomery för att afroamerikanerna skulle få fulla medborgerliga och politiska rättigheter. 

”Martin Luther Kings dröm fortsätter att inspirera oss”, sa påven. ”Drömmar som leder till handling, deltagande och till engagemang. Drömmar som väcker det djupaste och sannaste till liv i personen.”

Påven tog här tillfället i akt att tala om flyktingar, och sa att ”Vår värld står inför en så omfattande flyktingkris som inte skådats sedan det andra världskriget. Detta ställer oss inför stora utmaningar och många svåra beslut.” Han nämnde även folket som rörde sig från Latinamerika till Nordamerika i jakten på ett bättre liv.

”Vi får inte låta oss skrämmas av deras antal, utan se dem som personer, och så gott vi kan besvara deras situationer. Vi måste försöka undvika den moderna frestelsen att göra oss av med alla de som anses vara till besvär.”

Påven talade om sin övertygelse att människolivet måste skyddas och försvaras i alla dess skeden, och sa att han därför även förespråkar avskaffandet av dödsstraffet.

När påven Franciskus vidare talade om Dorothy Day var det för att belysa vikten av kampen mot fattigdomen. Dorothy Day var en katolsk aktivist som grundade Catholic Worker Movement. ”Hennes sociala aktivism, hennes passion för rättvisa och de förtrycktas sak, fann sin inspiration i evangeliet, i tron, och i helgonens exempel.”

Påven uppmanade kongressmedlemmarna att ”inte glömma bort alla människor som är fast i fattigdomens onda cirkel. I tider av kris och ekonomiska svårigheter får andan av global solidaritet inte gå förlorad. Kampen mot fattigdom och hunger måste bekämpas hela tiden och på många fronter.”

Påven nämnde här sin encyklika Laudato Si’ som belyser hur de olika frågorna är sammankopplade, miljöfrågan med fattigdomen och bristande värdighet, och han sa att här har USA och ”denna kongress en viktig roll att spela. Nu är det dags för modiga åtgärder och strategier som har som mål en kultur som förvaltar och vårdar.”

"Vi har den frihet som behövs för att begränsa och orientera tekniken" (Laudato Si’  112 ….. för att orientera och utforma och begränsa vår makt" (ibid, 78.), för att bekämpa fattigdomen och återge de uteslutna sin värdighet. I detta avseende, jag är övertygad om att USA:s utmärkta akademiska och forskningsinstitutioner kan ge ett viktigt bidrag under de kommande åren.”

Slutligen talade påven Franciskus om cisterciensemunken Thomas Merton, för att belysa vikten av att be och vikten av dialog.

”Han är fortfarande en källa till andlig inspiration och vägledning för många människor.”

”Det är min plikt att bygga broar och hjälpa alla män och kvinnor att göra detsamma”, sa påven som erkände att det kräver mod när länder har varit oense och relationerna har brutits av legitima skäl. ”Denna djärvhet är inte samma sak som oansvar. En bra politisk ledare är en person som, med allas intresse i åtanke, fångar ögonblicket möjlighet med öppen och praktisk anda. En bra politisk ledare väljer alltid att inleda processer snarare än besitta mark (jfr Evangelii Gaudium, 222-223).”

Att tjäna dialogen och freden innebär även att på lång sikt avsluta de många väpnade konflikterna över hela vår värld. Här måste vi ställa oss frågan: Varför säljs dödliga vapen till dem som planerar att ge samhällen och personer ett outsägligt lidande? Tyvärr, är svaret, som vi alla vet, helt enkelt pengar: pengar som är dränkta i blod. Mot bakgrund av denna skamliga och klandervärda tystnad, är det vår plikt att stoppa vapenhandeln.”

Fyra företrädare för det amerikanska folket, fyra drömmar: Lincoln, frihet; Martin Luther King, mångfald kontra exkludering, Dorothy Day, den sociala rättvisan och människans värdighet; och Thomas Merton, dialogen och öppenheten inför Gud.
All the contents on this site are copyrighted ©.