2015-09-23 16:44:00

Popiežius Pranciškus Baltuosiuose rūmuose


Pernakvojęs apaštališkoje nunciatūroje, trečiadienio rytą. 9 val. Vašingtono laiku (Lietuvoje jau buvo 16 val.) popiežius Pranciškus atvyko į JAV prezidentūrą. Lauke prie Baltųjų rūmų jį pasitiko prezidentas Barackas Obama su šeima, vyriausybės nariai ir parlamentai, užsienio šalių diplomatai, JAV vyskupai ir keli tūkstančiai žmonių, atstovaujančių Amerikos katalikų bendruomenei ir visai visuomenei. Tarp jų buvo ir būrelis Amerikos lietuvių, kartu su Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundu Putrimu.

Jungtinėse Valstijose sakytoje savo pirmoje kalboje popiežius visų pirma padėkojo prezidentui Obamai už visų amerikiečių vardu jam perduotą kvietimą atvykti į jų šalį. Aš pats esu emigrantų šeimos vaikas, - sakė Pranciškus, - tad labai džiaugiuosi, galėdamas lankyti šalį, kurią panašios šeimos sukūrė. Su džiaugsmu pradedu šį vizitą, šias susitikimų ir dialogo dienas, kuriomis stengsiuos įsiklausyti į amerikiečių svajones ir viltis, jomis su jais dalinsiuos.

Savo kalboje popiežius paminėjo ir vizito programoje numatytą apsilankymą JAV Kongrese ir, ypač, pagrindinį savo kelionės tikslą – dalyvavimą Filadelfijoje vykstančiame Pasauliniame šeimų sutikime, kurio tikslas – iškelti ir paremti šeimą ir santuoką dabartiniu kritiniu mūsų civilizacijos istorijos momentu.

Pone Prezidente, - sakė Pranciškus, - Amerikos katalikai, kartu su visais bendrapiliečiais, stengiasi kurti tolerantišką ir teisingą visuomenę, ginti individų ir bendruomenių teises, atmesti visas diskriminacijos formas. Kartu su visais šios didžiosios demokratijos geros valios žmonėmis, jie tiksi, kad kuriant teisingą ir išmintingai tvarkomą visuomenę būtų gerbiamos jų teisės, susijusios su religijos laisve. Ši laisvė yra vienas brangiausių Amerikos laimėjimų. Kaip priminė mano broliai Jungtinių Valstijų vyskupai, visi, būdami geri piliečiai, esame pašaukti budėti, kad religijos laisvė būtų išsaugota ir apginta nuo visko kas jai kelią grėsmę ir gali pakenkti.

Savo pirmoje vizito Jungtinėse Valstijose kalboje popiežius taip pat paminėjo prezidento Obamos iniciatyvas ekologijos srityje, primindamas ir savo enciklikoje „Laudato si’“ išreikštą susirūpinimą gamta, kuri yra mūsų visų bendri namai. Linkėjo, kad Amerika ir toliau aktyviai dalyvauti tarptautinės bendruomenės pastangose ginti šio pasaulio silpnuosius, remti integralios ir inkliuzyvios plėtros modelius, kad kuo daugiau mūsų brolių ir seserų pasaulyje galėtų džiaugtis ta taikos ir gerovės palaima, kurios Dievas nori visiems savo vaikams.

Pone Prezidente, dar kartą dėkoju jums už priėmimą ir su viltimi žiūriu į šias dienas, kurias praleisiu jūsų šalyje, - baigė savo kalbą popiežius Pranciškus. Dievas telaimina Ameriką!

Pasibaigus priešais Baltuosius rūmus vykusiam iškilmingam sutikimui, popiežius ir prezidentas užėjo į rūmų vidų. Prasidėjo antroji oficiali programos dalis – Šventojo Tėvo vizitas pas prezidentą. Popiežiui Pranciškui privačiai besikalbant su prezidentu Obama, tuo pat metu kitoje rūmų salėje įvyko Popiežiaus valstybės sekretoriaus ir JAV Valstybės sekretoriaus oficialus susitikimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.