2015-09-22 02:00:00

Šventasis Tėvas meldėsi Kobrės Gailestingumo Dievo Motinos šventovėje


Iš Holgino popiežius Pranciškus vėl atvyko į oro uostą ir po valandėlės skrydžio nusileido Kubos Santjago miesto aerouoste. Santjagas yra antrasis pagal dydį miestas šalyje, tikras sostinės varžovas kultūrinime, politiniame ir ekonominiame gyvenime, įkurtas vienais metais anksčiau už Havaną, 1514, beveik šimtmetį buvęs šios Karibų salos sostine, iki 1607-ųjų. Miesto prieigose stūkso įspūdinga ispanų pastatyta tvirtovė, įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą, senamiestyje yra nuostabių kolonijinės architektūros pavyzdžių. Kubos Santjago arkivyskupijos teritorijoje gyvena virš milijono asmenų, ketvirtadalis iš jų yra katalikai. Beje, Fidelis Castro savo viešąją politinę veiklą taip pat pradėjo Santjage, 1959  metų sausio 1-ąją paskelbęs apie revoliucijos pergalę. Netoli miesto stovi visoje šalyje garsi Kobrės (Cobre) Gailestingumo Dievo Motinos šventovė.

Pirmadienio popietę popiežiaus vizito programoje nebuvo numatyta oficialių susitikimų ir kalbų, užtai netrūko tiesioginio ir šilto bendravimo. Jau Santjago oro uoste Šventąjį Tėvą pasitiko, be didelių formalumų, miesto vadovai ir tikinčiųjų grupė.

Iš oro uosto popiežius nuvyko tiesiai į Bazilijaus Didžiojo vardo seminariją, Santjago apylinkėse, kurioje jau buvo parengtas kambarys jo nakties poilsiui. Ši seminarija yra viena iš seniausių katalikiškų institucijų ir tuo pat metu švietimo institucijų šalyje. Ji buvo įsteigta 1722 metais. 1961 metais seminarija buvo konfiskuota, paversta mokykla, tačiau 1997 metais gražinta Bažnyčiai, kuri atnaujino jos pradinį tikslą teikti formaciją kandidatams į kunigystę.

Seminarijos salėje pirmadienio vakare, Lietuvoje jau gerokai po vidurnakčio, popiežius susitiko su Kubos vyskupais. Bažnyčia Kuboje turi tris arkivyskupijas, aštuonias vyskupijas ir 16 vyskupų – ordinarų, augziliarų ir emeritų. Susitikimas įvyko neformalioje ir privačioje aplinkoje.

Po valandėlės popiežius vėl sėdo į automobilį ir už kelių minučių buvo prie Kobrės Gailestingumo Dievo Motinos šventovės, svarbiausio katalikų piligriminio centro. Jos istorija siekia 1606 metus, kai du indėnai ir vienas juodaodis vergas atrado Marijos statulėlę su dedikacija – „Esu Gailestingumo Mergelė“. Statulėlė buvo atgabenta į vario kasyklos gyvenvietę El Cobre, žvelgdami į ją žmonės įprato melsti Dievo Motinos užtarimo, 1684 metais buvo pastatyta pirmoji šventovė, kurion ji buvo įkelta. Šventovė neišdildomai buvo susieta ir su politine bei socialine šalies istorija, su judėjimu už vergovės panaikinimą, kuriame aktyvūs katalikai nuveikė iš tiesų daug. Kobrės šventovė buvo jų susitikimo ir maldos vieta. 1916 metais Benediktas XV, prašant Kubos nepriklausomybės karo veteranams, matydamas visuotinį pamaldumą, Kobrės Gailestingumo Mergelę paskelbė Kubos globėja. 1977 metais Šventasis Sostas jai suteikė mažosios bazilikos titulą.     

Popiežiaus malda prie Kobrės Dievo Motinos buvo privati, Pranciškus priklaupė prie altoriaus, kurio papėdėje yra Marijos statulėlė ir sukalbėjo maldą. Tuoj po to grįžo į seminarijos patalpas vakarienei, poilsiui ir pasiruošimui antradienio susitikimams – Mišioms Kobrės šventovėje ir susitikimui su šeimomis Kubos Santjago katedroje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.