2015-09-22 17:25:00

Pranciškus: Šeima – ne problema, bet sprendimo galimybė


Šventasis Tėvas baigė vizitą Kuboje. Paskutinis prieš atsisveikinimą popiežiaus vizito Kuboje įvykis buvo susitikimas su šeimomis Santjago arkivyskupijos katedroje.

Antradienį, tą pačią dieną, kurią Šventasis Tėvas susitiko Kubos šeimomis, Filadelfijoje prasidėjo aštuntasis Pasaulis šeimų susitikimas. Su viso pasaulio šeimų atstovais Pranciškus susitiks ir kartu melsis šeštadienį ir sekmadienį, užbaigdamas šią savo apaštališkąją kelionę.

Susirinkome kaip viena šeima; jaučiamės kaip savo namuose, - pradėjo popiežius savo kalbą Kubos šeimų atstovams, sakydamas, kad visų pirma šeimos aplinkoje žmogus gali džiugtis tarpasmeninių santykių šiluma, o tikinčioji šeima yra „namų bažnyčia“, perduodanti iš kartos į kartą tikėjimą ir iš jo tekančias vertybes.

Jėzus užaugo šeimoje, šeimoje ruošės savo misijai, stebuklu Kanos vestuvėse pradėjo savo viešąją veiklą, buvo dažnas šeimų svečias, lankėsi šeimų namuose. Namai buvo tarsi privilegijuota vieta, kurioje jis kalbėjo apie žmonijai skirtus Dievo planus. Popiežius paminėjo Jėzaus apsilankymą Marijos ir Mortos namuose ar pas muitininką Zachiejų. Pirmą kartą siųsdamas savo mokinius į savarankišką misiją, Jėzus sako: „Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama“ (Lk 10,7). Žmonių namuose, šeimos atmosferoje, jos kasdienio gyvenimo aplinkoje perduodamas Jėzaus mokymas ir Šventosios Dvasios gyvenimas. Šeimos namai yra ta aplinka, kurioje gyvenama brolyste, solidarumu, kurioje vyksta žmogaus asmens kaita, jo augimas.

Šiandien, deja, iš daugelio kultūrų dingsta tos šeimyniško bendravimo erdvės, tie buvimo šeimoje momentai, vis labiau linkstama izoliuotis, trūksta progų būti kartu kaip šeima. Žmonėms trūksta kantrybės, jie nesugeba prašyti atleidimo, nemoka dėkoti. Namai ištuštėja. O juk be šeimos, be namų šilumos, ir gyvenimas pasidaro tuščias, stokoja to tarpusavio santykių tinklo, kuris ne tik padeda įveikti sunkumus, bet yra kasdieninio gyvenimo variklis, motyvuojantis siekti gerovės. Pasak popiežiaus, jei žmonės užsidaro ir izoliuojasi, tuomet ir visuomenė ima skaldytis, lengviau ja manipuliuoti, palenkti valdančiųjų tikslams.

Šeima yra žmoniškumo mokykla, joje žmogus mokosi imti į širdį kitų žmonių vargus, būti dėmesingu kito žmogaus sunkumams. Net jei šeima kenčia, visada atsiminkime, - sakė popiežius, - kad šeima yra ne problema, bet jos sprendimo galimybė. Šį šeimos sugebėjimą turime saugoti, ginti ir puoselėti.

Šiandien daug kalbama apie ateitį, apie tai ką norime sukurti savo vaikams, kokią visuomenę norime jiems palikti. Manau, kad šeima mums rodo vieną geriausių sprendimų. Suprantame, kad nėra tobulų šeimų, nėra tobulų sutuoktinių, nėra tobulų tėvų, tačiau tai nereiškia, kad be jų galima surasti geresnį atsakymą. Rūpinkimės šeimomis, nes jos yra tikros laisvės aplinka. Rūpinkimės šeimomis, nes jos yra tikro žmoniškumo židiniai.

Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į šeimos ir Eucharistijos sąsajas. Jėzus savo amžino buvimo su mumis sakramentu pasirinko vakarienę, labai šeimynišką ir visiems suprantamą momentą. Eucharistija yra Jėzaus šeimos vakarienė.

Galiausiai Šventasis Tėvas priminė, kad Filadelfijoje jau prasideda Pasaulinis šeimų susitikimas, o netrukus Romoje vyks šeimoms skirta Vyskupų Sinodo sesija. Jus visus labai prašau karštai melstis šiomis dviem intencijomis, kad visi sugebėtume branginti šeimą, kad mylėtume Emanuelį, Dievą su mumis, apsigyvenusi su savo tauta, šeimą pasirinkusį savo buveine. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.