2015-09-21 17:45:00

Mišios Holgine. Jėzus eina pirma mūsų


Pirmadienį iš pat ryto iš sostinės Havanos popiežius išvyko į rytinėje Kubos salos dalyje esantį Holginą. Tai trečias pagal dydį Kubos miestas, turintis apie pusantro milijono gyventojų. Holgino vyskupijai priklauso kiek daugiau nei 400 tūkst. tikinčiųjų, vadinasi, tik maždaug kas trečias vietinis gyventojas laiko save tikinčiuoju.

Pagrindinėje Holgino aikštėje popiežius Pranciškus aukojo Mišias. Kai jos prasidėjo Kuboje buvo pirmadienio rytas – 10.30 val.: Lietuvoje – jau 17.30.

Šiandien švenčiame apaštalo ir evangelisto šv. Mato šventę. Šiandien minime atsivertimo istoriją, - pradėjo Šventasis Tėvas homiliją ir pirmiausia priminė Mato atsivertimo aplinkybes, tą akimirką, kai Jėzus priėjo prie mokesčių rinkėjo, pažvelgė jam į akis ir tarė: „Sek paskui mane“. Matas nedvejodamas atsistojo ir nusekė paskui Jėzų.

Tai labai panašu į kiekvieno mūsų asmeninę istoriją. Daugelis iš mūsų gali sakyti: ir aš buvaus nusidėjėlis, ir į mane pažvelgė Jėzus. Jo meilė, - kalbėjo Pranciškus, - visada eina pirma mūsų, jo žvilgsnis iš anksto atspėja mūsų lūkesčius. Jis mato giliau nei matosi išorėje, jo žvilgsnis prasiskverbia pro mūsų nuodėmes, pralaimėjimus ir nevertumą. Jam nesvarbu kokiai socialinei kategorijai mes priklausome. Jis kiekviename žmoguje mato Dievo vaiko orumą, net jei jis suteptas nuodėmės. Jis ir atėjo į pasaulį ieškoti pirmiausia tų, kurie jaučiasi neverti Dievo, menkesni už kitus žmones.

Jėzus eina pirma mūsų. Jis kviečia ir mus eiti kartu su juo. Jis mums padeda įveikti mūsų išankstinius nusistatymus, mūsų pasipriešinimą, nenorą būti perkeistais. Jis kiekvieną dieną mūsų klausia: Ar tiki? Ar manai, kad įmanoma mokesčių rinkėją paversti kitiems tarnaujančiu žmogumi? Ar gali išdavikas tapti bičiuliu? Ar tiki, kad dailidės sūnus yra Dievo Sūnus? Jo žvilgsnis perkeičia mūsų žvilgsnį. Jos širdis perkeičia mūsų širdį. Dievas nori visus išgelbėti.

Žinau kaip Kubos Bažnyčia stengiasi ir kaip aukojasi, kad Kristaus žodis ir artumas pasiektų visus žmones, net ir labiausiai nutolusius, - sakė popiežius. Šią akimirką kreipiuosi į Mūsų Valdovę Kobrės Mergelę ir prašau, kad savo motinišką žvilgsnį atkreiptų į visus šios šalies vaikus. Jos gailestingos akys visada temato kiekvieną iš jūsų, - sakė popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.