2015-09-19 15:23:00

Apoštolská charita chráni súkromie sýrskej utečeneckej rodiny vo Vatikáne


Vatikán 19. septembra - Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, rodina sýrskych utečencov, ktorá našla útočisko vo vatikánskej Farnosti sv. Anny, sa prišla dnes ráno poďakovať pápežovi Františkovi za prijatie, keď pred Domom sv. Marty, tesne pred presunom na letisko, nastupoval do auta.

Rodina s dvoma deťmi, sprevádzaná pápežským almužníkom Mons. Konradom Krajewským, pozdravila Svätého Otca a zapriala mu šťastnú cestu na americký kontinent.

Úrad apoštolskej charity v súvislosti s prichýlením rodiny vydal vyhlásenie, týkajúce sa zabezpečenia ochrany jej súkromia. Rodina je sýrskej národnosti a pochádza z Damasku, odkiaľ utiekla kvôli vojne. Na pôdu Talianska vstúpila práve v nedeľu, keď Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána vyslovil naliehavú prosbu, aby všetky farnosti, rehoľné komunity, kláštory a svätyne prijali po jednej rodine utečencov. Ide o kresťanov katolíkov grécko-melchitského rítu, z Antiochijského patriarchátu. Rodina je ubytovaná v jednom byte vo Vatikáne v blízkosti Baziliky sv. Petra.

Okamžite bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu. Podľa zákona za prvých šesť mesiacov od podania žiadosti o azyl žiadatelia o medzinárodnú ochranu nemôžu pracovať. V tomto období im bude poskytovaná pomoc a podpora Farnosťou Svätej Anny. Až do rozhodnutia uznať status utečenca nie je možné poskytnúť ďalšie informácie týkajúce sa tejto rodiny. Z tohto dôvodu, aby boli jej členovia chránení počas tohto obdobia, je vhodné, aby médiá rešpektovali ich prianie o zachovanie súkromia a nežiadali ich o vyjadrenia či rozhovory. Z podobných dôvodov nie je možné zatiaľ poskytnúť nijaké informácie ohľadom druhej rodiny, ktorá bola prijatá Farnosťou sv. Petra.

V tomto kontexte kresťanskej charity voči ľuďom utekajúcim pred vojnou a hladom stojí za zmienku, že po mnoho rokov pápeži prostredníctvom Úradu apoštolskej charity prispievali k úhrade poplatkov za vydanie povolení na pobyt utečencov. Okrem toho spomenutý úrad pomáha denne mnohým ľuďom a rodinám utečencov aj pri zabezpečení základných potrieb, vrátane zdravotnej starostlivosti vo viacerých centrách nachádzajúcich sa v Ríme.

Taktiež moderná mobilná ambulancia, darovaná pápežovi pred niekoľkými rokmi z Bavorska a doteraz vyhradená len na slávenia, ktorým pápež predsedá, bola daná k dispozícii niekoľkokrát do týždňa na pomoc utečencom v prijímacích centrách a v mimoriadnych prípadoch aj na výjazdy na okraj mesta Ríma. Pomoc poskytujú dobrovoľníci z radov lekárov, zdravotných sestier či členovia Švajčiarskej gardy a ďalší. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.