2015-09-18 14:57:00

Slová pápeža astronómom: Cirkev v dialógu s vedeckou komunitou


Vatikán 18. septembra - Svätý Otec prijal dnes na audiencii v Sále pápežov účastníkov sympózia, ktoré v týchto dňoch organizovalo Vatikánske observatórium Specola Vaticana so sídlom v Castel Gandolfe pri príležitosti 80. výročia tejto pápežskej vedeckej inštitúcie. Príhovor takmer štyridsaťčlennej skupine astronómov na záver sympózia začal Svätý Otec František slovami pápeža Pia XI., ktoré vyslovil pred 80 rokmi, presne 29. septembra 1935 pri otvorení nového observatória a ktoré sú vyryté do mramoru jednej z hvezdárskych kupol v  pápežskej letnej rezidencii v Castel Gandolfe: „Deum Creatorem venite adoremus“ - „Poďte, pokloňme sa Bohu Stvoriteľovi“. Ďalej povedal:

„Vesmír je skutočne viac, než len vedeckým problémom, ktorým sa treba zaoberať, je radostným tajomstvom, ktoré kontemplujeme oslavujúc ho a chváliac Boha (porov. Laudato si’, 12). «Celý materiálny vesmír je rečou Božej lásky, jeho nesmiernej náklonnosti voči nám» (tamtiež, 84). Svätý Ignác z Loyoly rozumel veľmi dobre tejto reči. On sám hovoril, že jeho najväčšou útechou je hľadieť na oblohu a hviezdy, pretože to mu umožňuje pociťovať veľkú túžbu slúžiť Pánovi (Autobiografia, 11).

Obnovením observatória v Castel Gandolfe pápež Pius XI. tiež ustanovil, aby jeho vedenie bolo zverené Spoločnosti Ježišovej. Počas všetkých týchto rokov astronómovia Observatória prechádzali cestami výskumu, kreatívnymi cestami, napredujúc po stopách astronómov a matematikov rímskeho Jezuitského kolégia, počnúc P. Christophom Claviusom až po Angela Secchiho, cez Mattea Ricciho a ďalších. Pri príležitosti tohto výročia by som tiež rád pripomenul príhovor Benedikta XVI., ktorým sa obrátil na otcov poslednej Generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, v ktorom poznamenal, že Cirkev naliehavo potrebuje rehoľníkov, ktorí by venovali svoj život tomu, aby boli priamo na hranici medzi vierou a ľudským poznaním, vierou a modernou vedou.

V týchto dňoch, ste sa vy, otcovia a bratia, zišli spolu s vedcami, s ktorými spolupracujete, aby ste sa zaoberali vašim výskumom a otázkami týkajúcimi sa dialógu medzi vedou a náboženstvom. V tejto súvislosti sv. Ján Pavol II. povedal: «Dôležité je to, aby dialóg mohol pokračovať a rásť do hĺbky a do rozsahu» (List P. George V. Coynovi, 1. júna 1988). A pýtal sa: «Je komunita svetových náboženstiev, vrátane Cirkvi, pripravená vstúpiť do stále hlbšieho dialógu s vedeckou komunitou, do dialógu, ktorý by popri ochrane integrity ako náboženstva, tak i vedy, podporoval súčasne progres obidvoch?» (porov. tamtiež).

V kontexte medzináboženského dialógu, dnes naliehavejšieho ako kedykoľvek predtým, vedecký výskum vesmíru môže ponúknuť jedinečný pohľad, zdieľaný veriacimi a neveriacimi, ktorý môže prispieť k dosiahnutiu lepšieho náboženského chápania stvorenstva. Týmto spôsobom sú Školy astrofyziky, ktoré organizuje Observatórium Specola Vaticana počas posledných tridsiatich rokov, vzácnou príležitosťou pre mladých astronómov z celého sveta viesť dialóg a spolupracovať pri hľadaní pravdy.“

V závere príhovoru pápež František astronómov povzbudil, aby pokračovali v tejto ceste spolu so svojimi kolegami, a s tými, čo zdieľajú nadšenie a úsilie o skúmanie vesmíru. ... Ako dodal, „všetci sme na ceste k spoločnému nebeskému domu, kde budeme môcť s radostným obdivom vnímať tajomstvo vesmíru“ (porov. Laudato si‘, 243). -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.