2015-09-18 14:58:00

Popiežius Pranciškus: atvykstu į Kubą kaip gailestingumo misionierius


Jau prasideda popiežiaus Pranciškaus pontifikato dešimtoji Apaštališkoji kelionė. Šventojo Tėvo lėktuvas, iš Romos pakilęs šeštadienį trumpai po 11 val. (Lietuvos laiku), po maždaug dvylikos valandų pasieks pirmąjį kelionės tikslą, Kubos sostinę Havaną. Kuboje popiežius lankysis tris dienas, po to išvyks į kitą kelionės stotį JAV, kurių sostinę Vašingtoną pasieks antradienį, rugsėjo 22 dieną, maždaug 23 val. (Lietuvos laiku).

Ketvirtadienį, Kubos gyventojai klausėsi jiems skirtos popiežiaus Pranciškaus video žinios, kuri Kuboje buvo labai palankiai priimta. Popiežius pasakė žinioje, kad po kelių dienų atvyks į Kubą kaip gailestingumo misionierius, kaip piligrimas trokštąs paliudyti kubiečiams Dievo švelnumą. Popiežiaus video žinia buvo parodyta per valstybinę TV ketvirtadienio vakarą. Žinia pasidalijo taip pat Kubos vyskupų konferencija savo tinklalapyje iglesiacubana.net. Visos oficialios Kubos medijos, žinoma, kitokių Kuboje ir nėra, labai plačiai pristatė popiežiaus pasisakymą, jog Kuboje viliasi pasidalyti Jėzaus tikėjimu ir viltimi.

Valstybinis transliuotojas popiežiaus žinią perdavė per visus kanalus. Man labai į gera ir padeda žinojimas, pasakė Pranciškus kubiečiams, prisiminti jūsų lojalumą Viešpačiui ir kaip drąsiai rungiatės su kasdienėmis bėdomis, kaip vieni kitus meilingai palaikote ir vieni kitiems padedat gyvenimo kelyje. Dėkoju jums už šį liudijimą, kuris yra itin brangus.

Tai, ką noriu jums pasakyti – labai paprasta, bet svarbu ir reikalinga: Jėzus jus nepaprastai myli, Jėzus tikrai rimtai jus myli. Jis visuomet sergėja jus savo širdyje. Tik jisai žino geriau už bet ką kitą ko kiekvienam reikia, ko kiekvienas siekia, koks giliausias kiekvieno mūsų troškimas, kokia mūsų širdis. Ir kai elgiamės ne taip kaip tikimąsi, jis visuomet yra šalia, visuomet pasiruošęs mus priimti, paguosti, suteikti naujos vilties, naują galimybę, naują gyvenimą, nes jis niekuomet neapleidžia.

Popiežius Pranciškus padėkojo kubiečiams, kurie šiai jo kelionei ruošiasi malda. Reikia melstis, mums reikia šio ryšio su Jėzumi ir Marija, tęsė žinioje kubiečiams Pranciškus prisimindamas trumpą paprastą maldą, kurią daugelis kubiečių šiomis dienomis dažnai kartoja: „Švenčiausioji Jėzaus Širdie, padaryk mano širdį panašią į tavo“. Gražu, kai mūsų širdis tokia, kaip Jėzaus, kai mokame mylėti taip, kaip Jis, kai mokame atleisti, stiprinti viltį, palydėti.

Atvykstu į Kubą kaip Dievo gailestingumo ir švelnumo misionierius, padrąsinti, kad būtumėte Dievo begalinės meilės misionieriais. Niekam tenetrūksta mūsų tikėjimo, mūsų meilės liudijimo. Visas pasaulis težino, kad Dievas visuomet atleidžia, kad Dievas visuomet yra greta mūsų, kad Dievas mus myli.

Popiežius Pranciškus video žinios pabaigoje pavedė kelionę ir visus kubiečius Kobrės Meilės Mergelei, Kubos globėjai. Nuvyksiu į jos šventovę kaip vaikutis, trokštantis nuvykti į Motinos namus, pasakė kubiečiams Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.