2015-09-17 15:06:00

Pápež František: Fenomén detí a žien ulice vyzýva Cirkev konať


Vatikán 17. septembra – Svätý Otec dnes prijal na audiencii účastníkov Medzinárodného sympózia o pastorácii na cestách, ktoré organizovala Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich. Účastníci podujatia sa zaoberali vážnym sociálnym problémom detí a žien odkázaných na život na ulici, pričom sa snažili vytvoriť akčný plán ako odpoveď na túto situáciu.

Pápež František účastníkov sympózia opakovane povzbudil v tejto snahe. Medzi príčinami závažného fenoménu v príhovore označil ľahostajnosť, chudobu, rodinné a spoločenské násilie, či obchodovanie s ľuďmi. Spomenul aj rozdelené manželstvá a mimomanželské deti, ktoré sú častokrát odsúdené na život na ulici. V tejto súvislosti povedal:

„Deti a ženy ulice nie sú číslami, nie sú výmennými balíkmi: sú to ľudské bytosti s vlastným menom a s vlastnou tvárou, s identitou, ktorú každému z nich daroval Boh. Sú Božími deťmi tak, ako my, sú rovnakí ako my, majú rovnaké práva. Žiadne dieťa si samo o sebe nevyberie žiť na ulici. Žiaľ, aj v modernom a globalizovanom svete je mnoho detí okradnutých o svoje detstvo, o svoje práva, o svoju budúcnosť. Nedostatok zákonov a adekvátnych štruktúr prispieva k zhoršovaniu ich stavu núdze: chýba im skutočná rodina, chýba im vzdelávanie a zdravotná starostlivosť.“

Následne Svätý Otec obrátil pozornosť na vzrastajúci fenomén žien ulice:

„Je znepokojivé vidieť nárast počtu mladých dievčat a žien, ktoré sú nútené zarábať si na živobytie na ulici, predávajúc vlastné telo, žien vykorisťovaných zločineckými organizáciami a niekedy aj príbuznými a rodinami. Táto skutočnosť je hanbou našich spoločností, ktoré sa pýšia tým, že sú moderné a že dosiahli vysokú úroveň kultúry a rozvoja. Rozšírená korupcia a hľadanie zárobku za každú cenu oberajú nevinných a tých najslabších o možnosti dôstojného života, podporujú kriminalitu obchodovania s ľuďmi, ako aj ďalšie nespravodlivosti, ktoré zaťažujú ich plecia. Nikto nesmie zostať nevšímavý tvárou v tvár akútnej nevyhnutnosti chrániť dôstojnosť ženy, ohrozovanú kultúrnymi a ekonomickými faktormi!“

Pápež František účastníkov audiencie povzbudil pokračovať v pomoci tým najslabším a nevzdávať sa ani tvárou v tvár existujúcim prekážkam, pričom povedal: 

„Cirkev nemôže mlčať, cirkevné inštitúcie nemôžu zatvárať oči zoči-voči fenoménu detí a žien ulice. Je dôležité zapojiť rozličné zložky kresťanského spoločenstva v rôznych krajinách za účelom odstránenia príčin, ktoré nútia dieťa či ženu žiť na ulici alebo si na ulici zarábať na živobytie. Nikdy sa nemôžeme vyhýbať tomu, aby sme všetkým, osobitne tým najslabším a najviac znevýhodneným, prinášali dobrotu a nehu milosrdného Boha Otca.“

Svätý Otec zveril službu účastníkov Medzinárodného sympózia o pastorácii na cestách Márii, Matke Milosrdenstva a na záver sa spoločne s nimi pomodlil za deti a ženy ulice. -zk-   
All the contents on this site are copyrighted ©.