2015-09-16 15:45:00

Trečiadienio bendroji audiencija: Žmonijai reikia naujos sandoros tarp vyro ir moters


Trečiadienio susitikime su bendrosios audiencijos dalyviais popiežius Pranciškus užbaigė katechezių ciklą apie santuoką ir šeimą, audiencijos dalyviams priminė, kad po kelių dienų įvyks du ypatingi tarptautinės reikšmės įvykiai: Pasaulinis šeimų susitikimas ateinančią savaitę Filadelfijoje, JAV, ir Vyskupų sinodas apie šeimą Romoje, spalio mėnesį.

Katechezių cikle, lydimi Dievo Žodžio, apmąstėme vyro ir moters sandaros nenykstančią vertę visos žmonijos ateičiai. Pagal Kūrėjo planą, santuoka ir šeima vaidina esminį vaidmenį formuojant vis žmogiškesnį politinį, ekonominį ir socialinį gyvenimą. Šis vaidmuo yra lemiamas ypač dabartiniais laikais visuomenėje, kuri vis labiau yra priklausoma nuo technologijų ir ekonominės kolonizacijos formų, kurios moralę pavergia pelnui, šiam tikslui skirdamos milžiniškus išteklius ir pasitelkdamos žiniasklaidos priemonėmis. Esant tokiai situacijai būtina nauja sandora tarp vyro ir moters taip pat strateginiais klausimais dėl žmonijos išvadavimo iš pinigo vergovės. Ši sandora turi vėl iš naujo orientuoti politiką, ekonomiką ir taikingą sambūvį. Ji lemtinga žemės apgyvendinimui, gyvybės perdavimui, atminties ir vilties ryšiams, sakė popiežius Pranciškus.

Nuo pat pradžių, Dievas pavedė savo kūriniją vyrui ir moteriai. Vyro ir moters santuokinę-šeimyninę bendruomenę popiežius pavadino šios sandoros gyva gramatika, jos „auksiniu mazgu“.

Būtent vyro ir moters šeimos tarpusavio ryšys viskam suteikia prasmę, yra visko pradžia, mus gelbstinčios pasaulinės kultūros pagrindas; gelbstinčios nuo skaitlingų, įvairarūšių grėsmių, naikinimo, kolonizavimo - pinigo ir ideologijų. Šeima yra pagrindas, leidžiantis apsiginti.

Tai, kad žmonija atmetė Dievo pirmapradį palaiminimą, atvedė prie žmogaus visagalybės, kuri viską teršia. Tai vadinama „gimtąja nuodėme“, kurios ženklus visi turime. Tačiau Dievas nepaliko žmonijos likimo valiai. Jis suteikė moteriai slėpiningą ir ypatingą palaiminimą, apsaugantį nuo blogio. Gailestingas Dievo gerumas neapleidžia nei vyro, nei moters. Dievas ir toliau rūpinasi mūsų pastangomis šį pasaulį paversti mūsų bendraisiais namais. Tam tikru, ypatingu būdu per jo sūnaus Jėzaus atėjimą jis ištesėjo pažadą mus laiminti ir apsaugoti per kartų kartas. Ženkime pirmyn su šiuo palaiminimu, neišleisdami iš akių Dievo tikslo, kad būtume gyvenimo broliai pasaulyje, kuris užgimta per šeimą, per vyro ir moters sąjungą, sakė popiežius prašydamas, kad Dievas visus laimintų, ypač visuose pasaulio pakraščiuose esančias šeimas.

Pasveikinęs ir palaiminęs bendrosios audiencijos dalyvius Šventasis Tėvas Pranciškus paprašė malda lydėti jo būsimas keliones į Kubą ir JAV. Popiežius kalbėjo:

Šeštadienį išvykstu į Apaštališkąją kelionę į Kubą ir Jungtines Amerikos Valstijas, misiją, į kurią sudedu dideles viltis. Pagrindinis kelionės tikslas yra aštuntas pasaulinis šeimų susitikimas, kuris įvyks Filadelfijoje. Taip pat nukeliausiu į JTO būstinę jos 70 metinių proga. Jau dabar sveikinu kubiečių ir Jungtinių Valstijų tautas, kurios vedamos savo ganytojų pasirengė dvasiškai. Visų prašau lydėti mane savo malda, Šventosios Dvasios šviesa ir galia, užtariant Švč. Marijai, kaip Kubos globėjai Kobrės Meilės Mergelei ir kaip JAV globėjai Nekalčiausiajam Prasidėjimui.

Šventasis Tėvas taip pat prisiminė kitą šeštadienį centinėje Italijoje, San Miniato vietovėje, įvyksiančias vyskupo Pijaus Alberto iš Koronos beatifikacijos apeigas, prašė, kad uolaus ir išmintingo ganytojo užtarimas padėtų Bažnyčiai žengti Evangelijos dvasia ir atneštų gerų darbų vaisių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.