2015-09-16 13:35:00

Popiežius priėmė ES aplinkos ministrus


Trečiadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Europos Sąjungos valstybių narių aplinkos ministrus, tarp kurių buvo ir ministras iš Lietuvos Kęstutis Trečiokas. Buvo numatytas ir dviejų ES komisarų – aplinkai ir klimatui – dalyvavimas.

Savo kalbą ministrams Pranciškus pradėjo esminiu priminimu, kad aplinka yra visų gėris ir kiekvieno iš mūsų atsakomybė, reikalaujanti veiksmingo bendradarbiavimo tarptautinės bendruomenės viduje.

Labai dėkoju už tai, kad norėjote šio susitikimo, kuris man suteikia progą pasidalinti su jumis, nors ir trumpai, kai kuriomis mintimis, taipogi artėjant svarbiems tarptautiniams įvykiams ateinančiais mėnesiais: tvaraus vystymosi tikslų priėmimui šio mėnesio pabaigoje (JTO) ir konferencijai apie klimatą Paryžiuje (COP21), - sakė popiežius.

Šventasis Tėvas ministrams kalbėjo apie tris principus, pamatines taisykles, kurias, jo nuoširdžiu įsitikinimu, verta turėti galvoje kalbant apie klimato ir visos aplinkos apsaugos problemas.

Pirma, tai solidarumas, žodis, kuris kartais pamirštamas arba kuriuo steriliai piktnaudžiaujama. Žinome, anot Pranciškaus, kad labiausiai aplinkos degradavimas paliečia vargšus. Tad solidarumas reiškia naudoti veiksmingus instrumentus, kurie kovą prieš aplinkos degradavimą sugeba suderinti su kova prieš skurdą. Egzistuoja daug teigiamų patirčių šia kryptimi. Pavyzdžiui, kai vystomos ir perduodamos tinkamos technologijos, galinčios geriausiu būdu panaudoti žmogiškus, gamtinius, socioekonominius resursus, pasiekiamus lokaliai, užtikrinant ilgalaikį tvarumą.

Antra, teisingumo principas. Kalbėdamas apie pastarąjį, popiežius Pranciškus priminė savo enciklikoje „Laudato Si“ minėtą „ekologinę skolą“, ypač tarp šiaurės ir pietų, susietą su prekybine nelygybe ir pasekmėmis aplinkai, su neproporcingu gamtinių resursų naudojimu, istoriškai, iš kai kurių šalių pusės. Turime pripažinti šią skolą. Tos šalys yra kviečiamos ją gražinti geru pavyzdžiu, reikšmingai sumažindamos neatsinaujinančios energijos naudojimą, suteikdamos išteklių labiausiai stokojančioms šalims, kad jos vykdytų tvarios plėtros programas ir politikas, tinkamu būdu administruotų miškus, transportą, šiukšles, rimtai spręsdamos maisto švaistymo krizę, remdamos atitinkamą ekonominį modelį, drąsindamos gyvenimo būdo keitimą.

Trečiasis principas, kurį paminėjo popiežius buvo visų suinteresuotų pusių dalyvavimas, taip pat tų, kurie paprastai lieka sprendimo procesų pakraščiuose. Gyvename, anot Šventojo Tėvo, labai įdomiu momentu. Viena vertus, mokslas ir technologijos į mūsų rankas įdeda precedento neturinčią galią. Antra vertus, korektiško, gero tos galios panaudojimo prielaida yra integrali ir integruojanti vizija. Reikia dialogo, kuris būtų įkvėptas tokios vizijos, besiremiančios integralia ekologija, kuri ir yra pagrindinė enciklikos „Laudato Si“ tema, priminė Pranciškus.

Solidarumas, teisingumas ir visų dalyvavimas dėl mūsų orumo ir dėl kūrinijos apsaugos. Tai didelis kultūrinis, dvasinis ir ugdymo iššūkis.

Mieli ministrai, COP21 (Paryžiaus konferencija) greitai artėja ir liko dar daug kelio, kad būtų pasiektas rezultatas, sugebantis teigiamai suvienyti daugybę stimulų, pasiūlytų per šį svarbų procesą. Jus gyvai drąsinu sustiprinti savo pastangas, kartu su kolegomis, kad Paryžiuje būtų pasiektas trokštamas rezultatas. Iš mano ir Šventojo Sosto pusės nepritrūks paramos, kad būtų tinkamai atsakyta tiek į žemės, tiek į vargšų šauksmą, - pažadėjo Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.