2015-09-16 13:44:00

Popiežiaus Pranciškaus žinia Ligonių dienai: artėti prie Jėzaus


Pasitikėti gailestinguoju Jėzumi taip, kaip Marija: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5). Tai 24-osios Pasaulinės Ligonių dienos tema, kurią popiežius paskelbė per Marijos Sopulingosios šventę. Iškilmingas Pasaulinės Ligonių dienos minėjimas vyks 2016 m. vasario 11 d. Nazarete, kur Jėzus pradėjo savo išganymo misiją, tad dokumento centre – evangelinis pasakojimas apie vestuves Kanoje. Jį popiežius pavadino „Bažnyčios ikona“.

„Kodėl tai nutiko būtent man?“: popiežiaus Pranciškaus žinia atsako į šį klausimą, kurį liga, ypač sunki, kelia kenčiančiųjų širdyse. Tai klausimas, kuris kirba giliai, kai žmogaus gyvenimas patiria krizę ir ima maištauti. Galima nesunkiai pasiduoti pagundai pulti į neviltį ir galvoti, kad viskas prarasta. Viena vertus, šiomis akimirkomis tikėjimas į Dievą yra išbandomas, kita vertus,  atskleidžia visą savo teigiamą potencialą. Išties, tikėjimas, – aiškina popiežius, - nepriverčia išnykti ligos ar skausmo, tačiau suteikia požiūrį, kuris leidžia įžvelgti tikrąją prasmę to, ką išgyvename. Šį žvilgsnį mums suteikia gyvenimo ekspertė Dievo Motina Marija, kad artėtume prie Jėzaus.

Popiežius Pranciškus sustoja ties evangeliniu pasakojimu apie vestuves Kanoje, apibūdindamas jas kaip „Bažnyčios ikoną“, kurios centre gailestingasis Jėzus, apsuptas mokinių ir Marijos, įžvalgios ir besimeldžiančios, paguodžiančios savo vaikus motinos, rūpestingosios moters, kuri mus lydi serginčiu žvilgsniu, motiniška širdimi, sklidina gailestingumo. Marijos rūpestingume atsispindi Dievo švelnumas, tas pats, kurį atpažįstame daugelyje žmonių, kurie prižiūri ligonius ir žino, kaip priimti vargstančius, net ir labiausiai nepastebimus, nes jie žvelgia meilės kupinu žvilgsniu.

Malda už tuos, kurie kenčia: sveikatos ir širdies ramybės. Popiežius Pranciškus primena mamas, budinčias prie sergančių vaikų; vaikus, kurie rūpinasi senyvais tėvais; anūkus, kurie lieka su seneliais: visi jie atsiduoda į Dievo Motinos rankas. Tad ko prašyti mūsų artimiesiems, kurie kenčia? Sveikatos, žinoma, - rašo popiežius Pranciškus, - nes pats Jėzus apreiškė Dievo Karalystę per išgydymus. Tačiau ir kai ko daugiau: prašykime tokios ramybės, romumo gyvenime, kuri kyla širdyje, kurią dovanoja Dievas.

Tarnystė labiausiai vargstantiems padaro žmogų panašų į Jėzų. Popiežiaus žinia kalba ir apie Kanos vestuvių tarnus, kurie pripildo indus vandens, kurį vėliau Kristus paverčia vynu. Tai anoniminiai asmenys, paaiškina popiežius, tačiau mus daug ko moko, nes kilniai paklūsta ir skubiai bei gerai atlieka tai, ko jų prašoma, nesiskųsdami ir neskaičiuodami. Tai mus moko, kad Kristus pasikliauja žmogaus bendradarbiavimu, jo pasiryžimu patarnauti vargstantiems ir ligoniams. Ši tarnystė gali būti sunki ir varginanti, tačiau Viešpats ją perkeis į kažką dieviško, nes tarnaudami kitiems tampame labiau nei bet kada panašūs į Jėzų.

Tad mes visi galime būti rankos, širdys, kurios padeda Dievui vykdyti jo stebuklus, dažnai paslėptus.  Ir jei sekame Marijos pavyzdžiu, „Jėzus visada mūsų gyvenimo vandenį pavers į gerą vyną“.

Žvelgdamas į neeilinį Gailestingumo jubiliejų, į Ligonių dienos minėjimą Šventojoje Žemėje ir į dvi to krašto vienuoles, kanonizuotas gegužę, popiežius Pranciškus pabrėžia, kad „kiekviena ligoninė ar slaugos namai gali būti regimas ženklas ir vieta skleisti susitikimo ir taikos kultūrą; kur liga, kančia, taip pat ir profesionali bei broliška pagalba padeda peržengti bet kokias ribas ir pasidalijimus“.   Žinia baigiama malda Marijai, kad atkreiptų savo gailestingąsias akis į žmogų, „ypač skausmo akimirkomis“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.