2015-09-16 18:18:00

Interviu su ministru K. Trečioku po popiežiaus audiencijos


Po audiencijos pas popiežių ministras Kęstutis Trečiokas sutiko pasidalinti savo įspūdžiais ir mintimis apie šį susitikimą su mūsų klausytojais. Pokalbis su ministru įvyko LR ambasadoje prie Šventojo Sosto Romoje.

Pirmiausia ministro paklausėme apie tai, kaip susitikimas su popiežiumi praėjo, kodėl Europos Sąjungos valstybių aplinkos ministrai jame panoro dalyvauti, ką jiems, politikams, galėjo pasakyti Šventasis Tėvas, kuris yra dvasinis autoritetas?

Ministras K. Trečiokas

Pirmiausia apie patį priėmimą noriu pasakyti, kad jis buvo labai šiltas; labai geras įspūdis, kad kai pirmą kartą matai žmogų ne per ekraną, o šalia, o jausmas toks, kad jį seniai pažįsti ir jis tave. Tiesiog toks veidas, kuris mielas ir be žodžių tave suprantantis. Labai malonus ir geras įspūdis.

Paskaičius popiežiaus encikliką („Laudato Si“) neliko abejonių, kodėl mūsų dvasinis vadovas rūpinasi šiais dalykais. Tai iš tiesų turi rūpėti visiems. Nesakau, kad priėjome liepto galą, bet nieko nedaryti ir toliau taip elgtis su aplinka, su Dievo kūrinija, negalima. Ir popiežius taikliais, paprastais, visiems suprantamais žodžiais tai įvardijo – laikas susimąstyti. Be jokios abejonės, (šis kvietimas skirtas) aplinkos ministrams, vyriausybių vadovams, kurie su tuo tiesiogiai dirba ir už savęs turi struktūras ir organizacijas; institucijas, kurios turi tuo pasirūpinti. Ir rūpinamės, bet ar pakankamai? Manau, kad ne. Turint galvoje, kad katalikiškas pasaulis yra didžiulis, milijonai tikinčiųjų, ir jei tarp milijonų turėsime vieną jausmą, bendrą supratimą, mes tikrai daug padarysime. Atskirai, kad ir politiniu lygiu, kad ir prezidentų lygiu, kalbant lozungais, nieko nebus. Turime turėti bendrumo, bendro likimo jausmą, tada, manau, kitaip žiūrėsime į aplinką ir tai, kaip elgiamės su kūrinija.

Savo enciklikoje „Laudato Si“ popiežius Pranciškus svarstė apie labai globalias temas, apie pasaulinę ekonomiką, antra vertus, tvirtino, kad kiekvienas iš mūsų gali prisidėti individualiai. Ką galėtų padaryti Lietuvoje, mieste ar kaime, gyvenantis žmogus?

 Ministras K. Trečiokas: Begales dalykų. Pirmiausia neteršti aplinkos, nenuodyti aplinkos, nežudyti, atrodo, nieko mūsų gyvenime nereiškiančių mikroorganizmų, mažų vabalėlių, bet gamtoje taip surėdyta, kad nužudžius vabalėlį maisto nelieka mažam paukšteliui ar kam kitam. Popiežius enciklikoje minėjo ekosistemas, kuriose žmogus yra tik maža dalis. Viskas turi egzistuoti. Ir kai mes iškertame mišką, paruošiame žemę žemdirbystei, kuri, rodos, tokia naši, ekonomiška, bet iš tiesų sunaikiname tūkstančius, gal milijonus gyvybių. Tai žaizda žemei. Turime į tai ir žiūrėti kaip į žaizdos darymą. Arba kai vienos rūšies augalai, dėl ekonominių priežasčių, yra sodinami ir auginami didžiulėse teritorijose, arba laikomi tiek vienos rūšies gyvūnai, tai iškreipia visą sistemą. Ir ekonominė nauda čia yra labai ginčytina. Viena vertus, atrodo, kad tai labai atsiperka, bet jei suskaičiuotume visą žalą, kiek užteršiame, tos naudos ir neliktų, žala gal būtų didesnė. Mes, manau, nepakankamai, tam dėmesio skiriame. Popiežius atkreipia į tai dėmesį, aplinkos ministrų atsakomybėje yra tai matyti ir su savo pavaldžiomis institucijomis (žalą) sustabdyti.

Viena iš pagrindinių enciklikos „Laudato Si“ minčių yra ta, kad ekologinė problema ir skurdo problema yra vienos sudėtingos problemos dvi pusės, kurias reikia spręsti kartu.  Ar Jūs sutiktumėte su šia įžvalga? Ar ji aktuali Lietuvoje, ar yra situacijų, kai skurdas lemia aplinkos degradavimą arba atvirkščiai?

Ministras K. Trečiokas: sutinku su šiuo požiūriu. Lietuvos atveju gal tai nėra itin akivaizdu, nes, tarp Europos Sąjungos šalių, esame skurdoko lygio, bet kai kuriose valstybėse tai ypatingai išsiskiria. Jei kalbėtume apie vandenį: ačiū Dievui, Lietuvoje problemos neturime ir geriame sveikiausią ir geriausią vandenį. Turime padaryti, kad ir toliau taip būtų, po 20 ir po 100 metų. Bet yra šalių, kur neturtingi žmonės negali sau leisti gėlo, švaraus vandens; jie priversti vartoti tai, ką randa šalia savęs, iš užterštų vandens telkinių. Su tuo ateina ligos, epidemijos. Jie negali nusipirkti vandens, gryno, buteliuose, iš ledynų ar šaltinių. Ligos plinta ir tai yra tūkstančių, gal šimtų tūkstančių žmonių mirčių priežastis. Ir čia kalbant tik apie vandenį. O daug dalykų yra paslėpti. Su chemija, žemės ūkyje, su kitais dalykais ateina bėdos, kurios galbūt pasirodys tik ateityje. Apie genetiškai modifikuotus produktus turime ilgai kalbėtis ir turime rimtai žiūrėti į tai, mokslininkai turi pasakyti savo išvadas. Galima vaikytis vien pelno,  akivaizdžios ir greitos gerovės, bet iš tiesų menamos, nes už tą po to reiks susimokėti ir labai brangiai.   

Ką norėtumėte pridurti asmeniškai?

Ministras K. Trečiokas: Vieną mintį norėčiau pasakyti. Pačiam iki šiol tiesiogiai neateidavo į galvą, o enciklikoje tai tiesiai įvardyta – nesirūpindami savo aplinka, savo ateitimi, žengdami žingsnius, lemiamus vien ekonominių interesų, gal tiesiog nesuvokdami, pamiršdami ar nepagalvodami – darome nuodėmę. Esame tikintys žmonės, katalikai.  Būna atvejų, kai išpažintyje neturi ką pasakyti, gal ką sukeikei, buvai grubus. Bet taip pat negeras jausmas, kai užteršiam aplinką, ne taip sutvarkome atliekas, išmetame maistą, kitus dalykus padarome. Nesaikingai naudojame energiją, uždegame šviesą dienos metu – daugybė dalykų. Visa tai kartu yra ir nuodėmė. Naudojame energijos resursus ir kitus išteklius nesaikingai, tai atsiliepia aplinkai ir taip naikiname tą kūriniją, nors neturime teisės to daryti. Tai man buvo viena iš pagrindinių minčių. Ne vien techniniai, cheminiai procesai, bet moralinis ir atsakomybės jausmas. Ne kaip ministrą, o kaip paprastą žmogų mane tai paveikė. Kiek galėsiu, sieksiu tai perduoti ir jaunai kartai, ir tiems su kuriais susitinku, taip pat kolegoms ir politikams, kad kiekvienas savo srityje, mąstytų daugiau apie aplinką, kad nepakenktumėme nei šiai dienai, nei ateities kartoms.

Dėkojame už pokalbį (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.