2015-09-15 15:55:00

Šeima, Bažnyčia ir sinodiškumas. Penkiasdešimtosios Vyskupų Sinodo metinės


Aštuoniolika sutuoktinių porų konsultuos vyskupus Sinodo asamblėjoje apie šeimą. Sinodo tėvų ir kitų dalyvių – kitų konfesijų delegatų, popiežiaus nominuotų tėvų, asamblėjos bendradarbių ir stebėtojų sąrašas buvo paskelbtas antradienį Vatikane. XIV eilinės generalinės asamblėjos tema: „Šeimos pašaukimas ir misija šiuolaikiniame pasaulyje“. Sinodo asamblėja posėdžiaus nuo spalio 4 iki 25, vadovaujant popiežiui Pranciškui.

Asamblėjos stebėtojais paskirtas iš viso 51 asmuo - vyrai ir moterys, įvairių sričių ekspertai ir mokslininkai, daugelis su šeimos pastoracijos patirtimi. Dauguma yra pasauliečiai, tačiau tarp jų yra kelios vienuolės ir vienas kunigas. Tarp stebėtojų yra septyniolika sutuoktinių porų iš visų žemynų. Dar viena sutuoktinių pora paskirta bendradarbiais Sinodo specialiame sekretoriate.

Sinodo tėvai yra visų apeigų katalikų ganytojai - patriarchai, kardinolai, arkivyskupai ir vyskupai, taip pat vienuolijų vyresnieji; kai kurie asamblėjos dalyviais tampa pagal einamas pareigas, pav. Romos kurijoje, kiti išrinkti savo kraštų Bažnyčios vyskupų konferencijų, dar kiti – paskirti popiežiaus.

Šventojo Tėvo kvietimu asamblėjoje dalyvaus keturiolika Broliškųjų delegatų – ortodoksų, anglikonų, liuteronų, metodistų, baptistų ir kitų protestantiškų bendruomenių atstovai, įskaitant Ekumeninės bažnyčių tarybos ir Pasaulinės metodistų sąjungos atstovus. Septini broliški delegatai yra ortodoksai, įskaitant Ekumeninio patriarchato atstovą, kuriuo paskirtas Estijos ortodoksų Bažnyčios primas Stephanos.

Asamblėjoje bus paminėtos Sinodo įsteigimo 50-osios metinės. Minėjimas Pauliaus VI salėje spalio 17 rytą bus viešas. Kalbą apie pal. Pauliaus VI prieš 50 metų įsteigto Vyskupų sinodo nueitą kelią skaitys Vienos arkivyskupas kard. Christoph Schönborn. Kitas kalbas apie sinodo istoriją sakys atstovai iš penkių kontinentų. Taip pat popiežius Pranciškus pasakys kalbą apie sinodo svarbą Bažnyčiai.  

Sinodo Generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri, apžvelgdamas pasirengimo asamblėjoms darbą pasidžiaugė, kad abiejų Sinodų apie šeimą, neeilinio ir eilinio, rengime tiesiogiai dalyvavo visa Dievo tauta. Anot kardinolo, tai pagrindinė šių asamblėjų naujovė. Rengiant ankstesnes asamblėjas tikinčiųjų lūkesčius ir nusistatymą perduodavo vyskupai per kraštų vyskupų konferencijas. Šį sykį tikintieji ir parapijos galėjo pasisakyti ne per tarpininkus, o tiesiogiai.

Taip pat labai svarbios, sakė kardinolas, popiežiaus Pranciškaus dėtos pastangos per pastaruosius dvejus metus, kad tikintiesiems būtų aiškios Bažnyčiai būtinos prerogatyvos, kad būtų suprasta, jog „ėjimas kartu“ (sinodas) su Dievo tauta yra visų evangelizavimo pastangų pagrindas. Vyskupams tai nebuvo savaime suprantama, nes ankščiau nebuvo įprasta iškelti šį esminį aspektą. Todėl jis dar turi formuotis, pridūrė Sinodo Generalinis sekretorius. Sinodiškumas turi būti ne vien veikimo būdas, bet turi tapti visų Bažnyčios narių galvosenos dalimi. Sinodiškumo pagrindą sudaro atvirumas, atviras kalbėjimas, dalijimasis mintimis, kuris nereiškia konfliktavimo. Tai ėjimas ne į kovą su priešu, bet į dialogo plotmę, kurioje galima leistis į pagarbų dialogą, nuoširdžiai ir nuolankiai, kaip pastebėjo pats popiežius neeilinėje asamblėjoje.

Asamblėjos sesijoms vadovaus keturi popiežiaus Pranciškaus deleguoti pirmininkai: Paryžiaus, Manilos, Aparesidos ir Durbano arkivyskupai, kardinolai Andre Vingt Trois, Luis Antonio Tagle, Raymondo Damasceno Assis ir Wilfred Fox Napier. Išskyrus pastarąjį, jie šias pareigas kartu su XIV eilinės generalinės asamblėjos Generaliniu relatoriumi, Estergomo Budapešto ganytoju, kard. Peter Erdo ėjo prieš metus neeilinėje sinodo asamblėjoje, kurioje buvo parengti būsimos asamblėjos apie šeimą darbotvarkės pamatai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.