2015-09-15 14:17:00

Pranciškus: Bažnyčia – motina, o ne griežta organizacija


Antradienio rytą, panašiai kaip ir pirmadienį, Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje kartu su popiežiumi koncelebravo į šiomis dienomis Vatikane vykstantį posėdį susirinkę devyni kardinolai – popiežiaus patarėjai. Šią dieną Bažnyčia liturgijoje minėjo Mariją Sopulingąją. Evangelijoje skambėjo nuo kryžiaus mylimam mokiniui, o kartu ir mums visiems, skirti Jėzaus žodžiai: „Štai tavo Motina“.

Jėzus nepaliko mūsų našlaičiais, turime Motiną, kuri mus saugo ir gina. Marijos motinystė siekia labai plačiai, apima visą pasaulį.  Kartu su Marijos motinyste mes esame ir kitos motinystės – Bažnyčios motinystės globoje.

„Bažnyčia yra motina. Mūsų Šventoji Motina Bažnyčia, kuri mus pagimdė Krikšto sakramente, mus augina savo bendruomenėje, kaip gera, rūpestinga motina mus globoja. Motina Marija ir Motina Bažnyčia rūpinasi savo vaikais, apgaubia juos savo gerumu. Jei Bažnyčia neturėtų šio motiniško gerumo, ji būtų tik griežta organizacija, ji pati būtų našlaitė.“

„Kur yra motinystė ten yra gyvybė, džiaugsmas, ramybė, ten įmanoma augti taikoje. Kai trūksta motiniškumo, lieka tik kietumas, disciplina, trūksta šypsenos. Vienas gražiausių dalykų kokius žmogus sugeba – tai nusišypsoti vaikui ir sužadinti jo šypseną.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.