2015-09-12 00:00:00

JAV episkopatas: Amerikos katalikai remia pastangas priglausti pabėgėlius


JAV katalikų vyskupai irgi parėmė popiežiaus kvietimą padėti pabėgėliams, nors Šventasis Tėvas kreipėsi į Bažnyčią Europoje, jos parapijas ir kitas bendruomenes. Trečiadienį JAV episkopato pirmininkas Joseph Kurtz, Luisvilio arkivyskupas, patikino, kad JAV Bažnyčia solidari su Šventuoju Tėvu, Sirijos, Artimųjų rytų ir Europos vyskupais ir visais, kurie atjauta ir artimo meilės darbais atsiliepė į humanitarinę krizę. Ganytojai paprašė taip pat JAV katalikų būti svetingiems pabėgėliams, bėgantiems nuo egzistencijai beviltiškos padėties.

Kad ir kokios religijos ar tautybės būtų, visi jie yra žmonės, skurti pagal Dievo atvaizdą; juos turime gerbti, jiems padėti ir gint nuo persekiojimų taip pat teisinėmis priemonėmis. Katalikų episkopato vadovas Kurtz tame pareiškime kreipėsi ir į JAV vyriausybę, prašydamas Baltųjų rūmų skirti daugiau paramos Europos ir Artimųjų Rytų kraštams, kad galėtų ne tik apginti ir paremti pabėgėlius, bet ir užbaigti baisų konfliktą, kad pabėgėliai galėtų vėl sugrįžti į saugią gimtinę.

Arkivyskupas Joseph Kurtz pranešė, jog JAV katalikai per bažnytinę šalpos organizaciją Catholic Relief Services jau pradėjo skirti humanitarinę paramą pabėgėliams Europoje ir Artimuosiuose Rytuose ir kad šimtai kitų JAV katalikų šalpos organizacijų ir parapijų yra atvėrusios duris į JAV atvykstantiems pabėgėliams. Melskime Šventosios šeimos, kuri pati buvo pabėgėlių šeima, užtarimo tūkstančiams šeimų, ieškančioms prieglobsčio Europoje ir visame pasaulyje, pareiškė JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.