2015-09-11 16:44:00

Pranciškus: Saugokimės veidmainystės. Ji gresia visiems, taip pat ir popiežiui


Turime būti gailestingi kitiems, tačiau pirmiausiai turime kritišku žvilgsniu pažiūrėti į save pačius. Jei nematysime savo klaidų, o smerksime kitus, būsime veidmainiai. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus, penktadienio Mišių homilijoje komentuodamas šv. Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui pradžią ir Evangelijoje girdėtą garsųjį Jėzaus įspėjimą: „Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje!“. Tai pavojus, kuris gresia mums visiems, įskaitant popiežių, - sakė Pranciškus.

Viešpats mus moko: neteiskite – ir nebūsite teisiami, nesmerkite – ir nebūsite smerkiami; dosniai atleiskite, būkite gailestingi. „Mes girdime šiuos žodžius ir sakome – kaip gražu. Kiekvienas turėtų pasakyti: „Kaip gražu. Nuo ko pradėti? Koks turėtų būti pirmas žingsnis norint eiti šiuo keliu?“ Šiandien pirmą žingsnį mus nurodo pirmasis Mišių skaitinys ir Evangelija. Pirmas žingsnis – apkaltinti save. Turėti drąsos pirmiausia ieškoti kaltės savyje, o ne kituose. Paulius šlovina Viešpatį už tai, kad jį pašaukė jam tarnauti, nors Paulius anksčiau buvo piktžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Viešpats jo pasigailėjo.“

Tą patį dar griežčiau girdėjome šios dienos Evangelijoje. „Iš Jėzaus išgirstame tą žodį, kurį jis naudoja tik kalbėdamas apie dviveidį, nesąžiningą žmogų: veidmainys! Veidmainiauja kiekvienas žmogus, moteris ir vyras, kuris nemato savo kaltės. Visiems tai gresia, įskaitant ir popiežių. Jei mes nesugebame pirmiausia pamatyti savo kaltės, o tik po to, jei reikia, sudrausti kitą žmogų, mes nesame krikščionys. Tokiu atveju pagalba kitam klystančiam žmogui nevirsta susitaikinimu, taika, gerumu, atlaidumu, didžiadvasiškumu, gailestingumu, kurį mums dovanoja Jėzus Kristus.“

„Kai užeina noras kalbėti apie kitų trūkumus, sustokime. Pagalvokime apie save. Turėkime drąsos, kaip Paulius, sakyti apie save: „esu piktžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas“. Kiek daug tokių dalykų galėtume apie save pasakyti... Liaukimės komentavę kitus, komentuokime save pačius. Tai pirmas žingsnis į didžiadvasiškumą. Nes tasai, kuris mato tik krislą brolio akyje, tampa menkysta, jo sieloje tik menkaverčiai mažmožiai, tik plepalai“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.