2015-09-11 16:42:00

Popiežiaus žinia klaretinams: dalijamas džiaugsmas virsta Evangelija


Nekalčiausiosios Marijos Širdies sūnų misionierių kongregacijos vadovybė Romoje susirinkusi į kapitulą penktadienį aplankė popiežių Pranciškų Vatikane. Kongregacija pasaulyje plačiau žinoma klaretinų vardu, pagal jos steigėja šv. Antaną Mariją Klaretą, gyvenusį XIX amžiuje. Misionieriai klaretinai šiandien darbuojasi 63 pasaulio kraštuose, jų bendruomenės gyvuoja visuose žemynuose.

Popiežius kalbėdamas klaretinams kvietė įsidėmėti tris dalykus: Dievo šlovinimą, ėjimą į paribius ir žmonių palydėjimą.

Šlovinti galime vieną Dievą, kuris neįkainojamas, neįperkamas, nepakeičiamas. Visa kita yra imitacija, stabai. Dievo šlovinimo susilpnėjimas nūdieną yra Bažnyčios trūkumas, sakė Pranciškus kviesdamas gerai įsidėmėti Šventojo Rašto mokymą pirmajame įsakyme: šlovink Vieną Dievą, neturėsi kitų dievų, jį vieną šlovink.

Dievas pats negali savęs šlovinti, bet jis eina kartu su mumis. Jis nuo pat pradžių ėjo išvien su savo tauta. Eiti reiškia atverti sienas, išeiti, atverti duris, ieškoti kelių. Nenusėsti vietoje blogąja prasme; tiesa, jog kartais reikia tvarkyti reikalus, kai kurie darbai reikalauja sėslumo, tačiau ir tada dvasia ir širdimi reikia eiti ir ieškoti. Eiti į visus paribius, taip pat idėjų sferoje.

Tačiau ir to negana, nes liūdna eiti vienam. Reikia eiti su tauta, ją palydėti. Dievas ėjo, lydėdamas tautą. Smagu prisiminti tą momentą, kai Jėzus ėjo dėdamasis svetimu, t.y. kai sutiko bėgančius iš Jeruzalės į Emausą. Jis prie jų prisidėjo, juos palydėjo, per visą susitikimo eigą buvo su jais.

Lydėti šventėse, lydėti laimėje sutuoktinius, šeimas, lydėti taip pat sunkiais momentais, kryžiaus ir nuodėmės valandomis. Jėzus nebijojo nusidėjėlių, jis jų ieškojo. Ir dėl to buvo peikiamas, kad neva elgiasi per drąsiai, neatsargiai. Tad lydėkite žmones, lydėkite juos ir jų skaitlingus širdies troškimus, palinkėjo klaretinų misionieriams.

Popiežius iš anksto parengtą sveikinimo kalbą įteikė 25-sios kapitulos nariams raštu. Joje plačiau apsistojama ties kapitulos tema: „Pašaukti evangelizuoti. Evangelijos džiaugsmo liudytojai ir pasiuntiniai“. Liudytojai, patikino Pranciškus, nes neįmanoma perduoti džiaugsmo kai jo nėra arba jis neįsišaknijęs giliai tiek asmeniniame, tiek bendruomeniniame gyvenime; pasiuntiniai, nes gėriu reikia dalytis; dalijantis džiaugsmu, jis tampa tyras, jo daugėja ir virsta tikra Evangelija.

Šventasis Tėvas drauge prisiminė, kad šiemet švenčiamų Pašvęstojo gyvenimo metų proga pasiuntė žinią kviesdamas pašvęstuosius į praeitį žvelgti su dėkingumu, aistringai gyventi dabartyje ir viltingai apkabinti ateitį. Noriu tai jums pakartoti dabar, pažymėjo Pranciškus, nes tik tuomet kai Jėzus mūsų gyvenimo centre galime liudyti ir perduoti Evangelijos džiaugsmą.

Pasibaigus audiencijai popiežius Pranciškus kartu su klaretinais sukalbėjo „Sveika, Marija!“ maldą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.