2015-09-10 14:03:00

Pranciškus: Jei nesugebi atleisti – nesi krikščionis


Ketvirtadienio Mišių skaitiniai kalba apie Kristaus ramybę, kuri turi viešpatauti mūsų širdyse, apie mūsų pareigą ją skleisti meilės ir gailestingumo darbais, atleisti kitiems, mylėti taip pat ir tuos, kurie mūsų nemyli. O vis dėlto, aplink mus labai daug nesantaikos ir smurto, Viešpats dovanoja mums savo taiką, bet mes jo nepriimame. Taip pat ir šiandien, - kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje – laikraščiai, televizijos žinių laidos kalba apie karus, naikinimą, neapykantą, nesantaiką.

„Ir šiandien yra žmonių, kurie dirba – labai daug dirba! – gamindami ginklus, žudymo įrankius, ginklus, kurie susitepa daugybės nekaltų žmonių krauju. Yra tiek daug karų ir tiek daug pikto ruošimosi karamas, ginklų gamybos tam, kad būtų žudoma. Tik taika išvaduoja. Tik taikoje įmanoma gyventi, augti. Karas griauna, parbloškia.“

Dėl to, pasak popiežiaus, labai svarbus šiandien liturgijoje nuskambėjęs kvietimas taikytis ir vieni kitiems atleisti. „Jei tu nemoki atleisti, tu nesi krikščionis. Tu galbūt esi geras vyras, gera moteris... Tad kodėl neseki Viešpaties pavyzdžiu? Jei tu neatleisi, tau nebus suteiktas Viešpaties atleidimas, tau nebus duota Viešpaties ramybė. Kiekvieną dieną kalbėdami „Tėve mūsų“, sakome: „Atleisk mums, kaip ir mes atleidžiame...“ Atleiskite vieni kitiems. Atleiskite taip, kaip Viešpats jums atleido.“

Popiežius homilijoje palietė ir Susitaikinimo sakramentą, kuriame išpažindamas savo kaltumą, žmogus sulaukia Dievo gailestingumo. Tai ir klausykloje patarnaujančius kunigus įpareigoja būti gailestingais.

„Jei tu esi kunigas, bet nesugebi būti gailestingas, paprašyk savo vyskupą, kad jis tave paskirtų administraciniam darbui ir tau nereiktų  tarnauti klausykloje. Kunigas, kuriam stinga gailestingumo, klausykloje apkuldamas žmones gali padaryti daug žalos. „Ne, tėve, aš nesu negailestingas, aš tik truputį nervingas...“ Jai taip, tai prieš eidamas į klausyklą paprašyk gydytojo, kad tau duotų tabletę nuo nervų. Bet būk gailestingas. Būkime gailestingi ir mes savo tarpe. Anas taip pasielgė... O ką aš padariau? Argi aš galiu sakyti, kad kitas žmogus yra didesnis nusidėjėlis už mane? Niekas negali taip sakyti. Tai žino tik Viešpats.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.