2015-09-10 15:45:00

COMECE: Pabėgėlių iššūkis reikalauja bendro sprendimo


Europos Sąjunga remiasi visų europiečių solidarumo principu, todėl pabėgėlių problema yra bendras iššūkis, į kurį reikia atsiliepti bendru europiniu sprendimu, pareiškė trečiadienį Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE). Pareiškime katalikų episkopatų komisija paragino europiečius dalytis atsakomybe už pabėgėlius ir spręsti pabėgėlių problemos sukeltą krizę bendromis pastangomis. Vyskupai konstatavo, jog Dublino traktatas prieglobsčio suteikimo klausimais, paskelbtas 1990 metais, neveikia. Tačiau nepriimtina, jog kai kurie Sąjungos kraštai kratosi bet kokios atsakomybės prieglobsčio suteikimo pabėgėliams klausimu.

Pareiškime išsakytas pasipiktinimas, kad į Europą keliaujantys vyrai ir moterys žūsta prie sienų ir kad bandoma atvykstančių pabėgėlių srautą stabdyti statant mūrus ir užtvaras su spygliuotomis vielomis. Vyskupai prisiminė, jog krikščionių pareiga padėti pabėgėliams, visai nepaisant kokios jie kilmės ar konfesijos.

Europos Sąjungos episkopatų komisija pareiškime atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus raginimą paskelbtą rugsėjo 6 dieną per Vidudienio maldą, kviečiantį žemyno Bažnyčias pasirūpinti pabėgėlių priėmimu. Šis popiežiaus prašymas įpareigoja Bažnyčią Europoje imtis veiksmų. Turime atsiliepti į prieglobsčio prašančių žmonių kančias, parašė pareiškime komisijos vadovai, drauge pripažindami, kad juos sujaudino daugelio europiečių pastarosiomis savaitėmis paliudytas solidarumas ir noras padėti. Vyskupų komisija išreiškė padėką visiems, kurie siekia, kad pabėgėliai būtų priimami su žmoniška šiluma, atjautos dvasia ir krikščioniška meile, bet to pareiškė pasipiktinimą dėl priešiškumo ir neapykantos atvejų prieglobsčio prašančiųjų atžvilgiu.

Reikia bendros europinės politikos imigracijos ir prieglobsčio sferose. Jei aukščiausiojo lygio pasitarimais išsprendžiamos ekonominės krizės, posėdžiaujant dieną naktį, turėtų būti taip pat daroma ir tada, kai daugelio vyrų ir moterų egzistencijai gresia nežinia. Pabėgėlių klausimas, patikino COMECE, tiesiogiai susijęs su Europos vertybėmis ir ateitimi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.